ผู้ใดบ้างที่สามารถรับการฉีดวัคซีน COVID-19? | Who can get a COVID-19 vaccine?

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อยู่ในนิวซีแลนด์ โดยไม่คำนึงว่าวีซ่าหรือสถานะพลเมืองของท่านจะเป็นอย่างไร เราจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่รวบรวมได้เพื่อจุดประสงค์ด้านการย้ายถิ่นฐาน และข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับการคุ้มครอง

เมื่อท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะถือว่าท่านกำลังปกป้องตัวเองและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ไปสู่ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชนของท่าน

ท่านจะพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ที่สามารถรับวัคซีน รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หากท่านเคยมีอาการแพ้วัคซีนมาก่อน และหากท่านมีโรคประจำตัวใดๆ ได้ที่นี่

หากท่านอายุต่ำกว่า 12 ปี

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่สามารถรับวัคซีน Pfizer ได้ในขั้นตอนนี้ 

หากท่านอายุมากกว่า 65 ปี

วัคซีนได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

หากท่านเป็นมังสวิรัติหรือมีอาการแพ้

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากสัตว์

นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑ์จากเลือด ดีเอ็นเอ โปรตีนจากไข่ วัสดุของทารกในครรภ์ กลูเตน ผลิตภัณฑ์จากหมู สารกันบูด ถั่วเหลืองหรือ ลาเทกซ์ (จุกขวดทำด้วยยางสังเคราะห์ – โบรโมบิวทิล)

ค้นหารายการส่วนประกอบทั้งหมดของวัคซีน Pfizer (external link)

หากท่านกำลังตั้งครรภ์

หากท่านกำลังตั้งครรภ์ ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์

ข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในการจัดการกับวัคซีน COVID-19

การฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นประโยชน์สำหรับทารก เนื่องจากมีหลักฐานว่ามีการถ่ายเทแอนติบอดีในเลือดจากสายสะดือและน้ำนมแม่ ซึ่งอาจให้การปกป้องทารกผ่านภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟ

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของท่าน

หากท่านกำลังพยายามมีลูก

หากท่านกำลังวางแผนตั้งครรภ์ ท่านสามารถรับวัคซีน Pfizer ได้

วัคซีน Pfizer จะไม่ส่งผลต่อยีนหรือภาวะเจริญพันธุ์ของท่าน mRNA จากวัคซีนจะไม่เข้าสู่นิวเคลียสของเซลล์ใดๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ DNA ของท่านอยู่

ไม่มีส่วนใดของวัคซีนหรือโปรตีนสไปค์ (spike protein) ที่ผลิตขึ้นมาเข้าไปถึงรังไข่หรืออัณฑะ

หากท่านมีอาการแพ้วัคซีนใดๆ

หากท่านเคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือมีอาการแพ้แบบเฉียบพลันต่อวัคซีนใดๆ หรือการฉีดยาใดๆ ในอดีต กรุณาปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ หรือผู้ฉีดวัคซีนให้กับท่าน

ในกรณีที่ท่านมีประวัติภาวะแพ้ชนิดรุนแรง

ท่านไม่ควรรับวัคซีนหากท่านมีประวัติภาวะแพ้ชนิดรุนแรง

  • กับส่วนประกอบใดๆ ในวัคซีน Pfizer
  • กับโดสการฉีดวัคซีน Pfizer ครั้งก่อน

วัคซีน Pfizer มีส่วนประกอบอะไรบ้าง — กระทรวงสาธารณสุข (external link)

ในกรณีที่ท่านไม่สบายหรือมีไข้

หากท่านไม่สบายในวันที่นัดหมายหรือมีไข้เกิน 38°C ท่านควรเลื่อนการฉีดวัคซีน COVID-19 จนกว่าท่านจะรู้สึกดีขึ้น

ในกรณีที่ท่านกำลังจะได้รับวัคซีนชนิดอื่น

ท่านไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมกันกับวัคซีนชนิดอื่นได้ ท่านจะต้องทิ้งช่วงเวลาไว้ระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านฉีดวัคซีนชนิดใด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ให้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ระหว่างการฉีดวัคซีน COVID-19 กับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

หากท่านมีนัดรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้งสองโดสให้เสร็จก่อน โดยให้แต่ละโดสห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 โดสที่สองแล้ว

หากท่านไม่ได้นัดรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อน ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งแรกหลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR)

เราแนะนำให้ท่านรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้งสองโดสก่อน โดยให้แต่ละโดสห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์

หากท่านได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อน ท่านจะต้องรออย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ก่อนที่ท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน MMR

หากท่านได้รับการฉีดวัคซีน MMR ก่อน ท่านจะต้องรออย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนที่จะฉีดวัคซีน
COVID-19 โดสแรก

ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว

การทดลองทางคลินิกพบว่าวัคซีนนี้มีผลต่อทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกชาติพันธุ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

ท่านสามารถรับวัคซีนก่อนกำหนดได้หากท่านอายุ 16 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้

  • ท่านมีเงื่อนไขทางสุขภาพซึ่งหมายความว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่สนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งรวมถึงผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วย
  • ท่านได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยทางจิตขั้นรุนแรง (ซึ่งรวมถึงโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว หรือโรคจิตเภทและโรคอารมณ์แปรปรวนผสานกัน และผู้ใหญ่ที่กำลังเข้าสู่บริการด้านสุขภาพจิตและการเสพติดระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ)
  • ท่านมีความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดีหรือในระดับรุนแรง (ไฮเปอร์เทนชั่น เป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับโรคความดันโลหิตสูง) ในกรณีนี้ ความรุนแรงหมายถึงต้องใช้ยา 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุม
  • ท่านเป็นโรคอ้วนอย่างรุนแรง (นิยามจาก BMI ≥40)

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในกรณีที่ท่านมีเงื่อนไขทางสุขภาพที่รุนแรงอื่นๆ ที่กำลังรับการรักษา รับการสแกน หรือกำลังใช้ยา โปรดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำเรื่องวัคซีนเฉพาะกลุ่มและเฉพาะเงื่อนไขทางสุขภาพ — กระทรวงสาธารณสุข (external link)

Last updated: