การรับการฉีดวัคซีน COVID-19: สิ่งที่คาดหวัง | Getting your COVID-19 vaccine: What to expect

วัคซีนเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดทั่วโลกของ COVID-19 และป้องกันสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเรา

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

การป้องกัน

วัคซีน COVID-19 เป็นการให้ฟรีและมีไว้สำหรับทุกคนในนิวซีแลนด์

วัคซีนจะปกป้องสุขภาพของท่านและป้องกันโรคโดยทำงานร่วมกับการต่อต้านเชื้อโรคตามธรรมชาติในร่างกายของท่าน ท่านจึงพร้อมที่จะต่อสู้กับไวรัสในกรณีที่ท่านมีการสัมผัสกับเชื้อ

วัคซีน COVID-19 ทำงานโดยการไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของท่านให้ผลิตสารภูมิต้านทาน (antibodies) และเซลล์เลือดที่ทำหน้าที่ต้านไวรัส COVID-19

การรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ท่านสามารถทำได้เพื่อป้องกันตัวเองจากผลกระทบของไวรัส

หลังจากที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ล้างมือของท่านให้ทั่ว แล้วเช็ดให้แห้ง ไอหรือจามใส่ข้อพับข้อศอกของท่าน และอยู่กับบ้านหากท่านรู้สึกว่าตนเองไม่สบาย วิธีการนี้จะช่วยให้ท่านป้องกันตนเอง ครอบครัวของท่าน และผู้อื่น

ให้ใช้แอปติดตาม COVID tracer ต่อไป เปิดการทำงานบลูทูธในเครื่องโทรศัพท์ของท่าน และท่านอาจเลือกที่จะสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้าหรือมาสก์

ความปลอดภัย

Medsafe อนุญาตให้มีการใช้วัคซีนได้ในนิวซีแลนด์เฉพาะเมื่อเชื่อได้ว่าวัคซีนเหล่านั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำใช้วัคซีน COVID-19 ทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเดียวกัน และต้องผ่านมาตรฐานโรบัสต์อย่างเดียวกัน

วัคซีนของ Pfizer

วัคซีนนี้จะไม่แพร่เชื้อ COVID-19 ให้ก้บท่าน ท่านจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดสองโดสภายในเวลาห่างกันอย่างน้อยสามสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับการป้องกันได้ดีที่สุด ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสองโดส

หากท่านไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนตามนัดได้ ให้ท่านไปเปลี่ยนแปลงเวลานัดใหม่ทันที

สิ่งที่ท่านต้องพิจารณาก่อนที่ท่านจะรับการฉีดวัคซีน

หากท่านเคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือมีอาการแพ้แบบเฉียบพลันต่อวัคซีนใดๆ หรือการฉีดยาใดๆ ในอดีต กรุณาปรึกษาเรื่องนี้กับผู้ฉีดวัคซีนให้กับท่าน

หากท่านกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือมีภาวะเลือดออกผิดปกติ กรุณาแจ้งเรื่องนี้กับผู้ฉีดวัคซีนให้กับท่าน

หากท่านตั้งครรภ์ กรุณาปรึกษากับผู้ฉีดวัคซีนให้กับท่าน แพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของท่าน

ปัจจุบันนี้ เรายังไม่ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี

หากท่านมีอาการของ COVID-19 ให้ท่านไปรับการตรวจหาเชื้อและอยู่กับบ้านจนกว่าท่านจะทราบผลการตรวจ ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนได้หากท่านได้รับผลการตรวจเป็นลบ

หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง?

ท่านจำเป็นต้องรออีกอย่างน้อย 20 นาทีหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตรวจสอบว่าท่านไม่มีอาการแพ้รุนแรง

ท่านอาจต้องได้รับการสังเกตอาการนานกว่าปกติในกรณีที่ท่านเคยมีอาการแพ้อย่างรุนแรงกับวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์อื่นในอดีต หรือต้องเดินทางไกลหลังจากฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

เช่นเดียวกันกับยาอื่นทุกชนิด วัคซีนอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในคนบางคนได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา และโดยทั่วไปแล้วไม่มีความรุนแรงและไม่ยาวนาน และจะไม่ทำให้ท่านต้องเลิกรับการฉีดโดสที่สองหรือหยุดดำเนินชีวิตประจำวันของท่าน

อาการแพ้ที่ได้รับรายงานบ่อยที่สุด ได้แก่ ความเจ็บปวดที่ตำแหน่งฉีดวัคซีน ปวดหัว และรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย

ปวดกล้ามเนื้อ รู้สึกไม่สบาย หนาวสั่น เป็นไข้ ปวดข้อ และอาการคลื่นไส้ อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัคซีนกำลังทำงาน อาการเหล่านี้มักจะได้รับรายงานมากขึ้นหลังจากรับการฉีดโดสที่สอง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจมีผลกระทบชั่วคราวต่อความสามารถในการขับขี่หรือการใช้เครื่องมือจักรกล

อาการแพ้อย่างรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่น้อยมาก ผู้ให้การฉีดวัคซีนของเราได้รับการฝึกฝนมาเพื่อจัดการกับอาการแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้

ความช่วยเหลือและรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านมีอาการที่อาจเกี่ยวกับ COVID-19 เช่น การไออย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นใหม่ มีอุณภูมิสูง/เป็นไข้ หรือสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหรือรับกลิ่นตามปกติ ให้ท่านอยู่กับบ้านและไปรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการที่เกิดกับท่าน หรืออาการเหล่านั้นแย่ลงกว่าเดิม ให้โทรไปหา Healthline ที่หมายเลข 0800 358 5453 (external link).

หากท่านมีความกังวลสงสัยขึ้นมากระทันหันเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน ให้โทรไปที่หมายเลข 111 (external link) และให้ท่านแจ้งผู้รับสายว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ท่านได้รับการประเมินอยางเหมาะสม

การรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

โปรดระวังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่อยู่บนโซเชียลมีเดียและแหล่งอื่น

ท่านสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ที่

covid19.govt.nz/vaccine

health.govt.nz/covid-vaccine (external link)

หรือโทรไปหา Healthline ที่หมายเลข (0800 358 5453 (external link))

Last updated: