การจองฉีดวัคซีน COVID-19 ของท่าน | Booking your COVID-19 vaccination

เมื่อถึงเวลาของท่านแล้ว ท่านสามารถจองการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนของท่านได้ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

วิธีการจองออนไลน์

การจองออนไลน์โดยผ่าน Book My Vaccine (external link) เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนัดหมายเพื่อการฉีดวัคซีนของท่าน

หากท่านยังไม่มีสิทธิ์ในการจอง ท่านยังสามารถลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อให้เราสามารถแจ้งให้ท่านทราบเมื่อถึงเวลาจองของท่าน

การจองออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

หากท่านมีปัญหาในการจองหรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของท่าน ท่านสามารถส่งอีเมลถึงทีมงาน Book My Vaccine

อีเมล: booking@vaccine.covid19.health.nz

Book My Vaccine (external link)

วิธีการจองทางโทรศัพท์

ท่านสามารถจองทางโทรศัพท์ได้โดยโทรไปที่สายด่วน COVID Vaccination Healthline ที่หมายเลข0800 28 29 26

การโทรไปที่สายด่วนทั้งหมดเป็นบริการฟรีและมีทีมงานพร้อมรับสายตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวันตลอดสัปดาห์ ท่านสามารถขอล่ามแปลภาษาได้หากต้องการ

สิ่งที่คาดหวังเมื่อท่านโทรไป

ท่านอาจต้องรอก่อนที่จะมีผู้รับสายเนื่องจากสายอาจไม่ว่าง ดังนั้นโปรดอดทนรอ เมื่อมีผู้รับสายแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการจองนัดหมายของท่าน

เมื่อท่านโทรไป ท่านควรเตรียมหมายเลข NHI (National Health Index) ของท่านไว้ให้พร้อม ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการจองรวดเร็วขึ้น ท่านสามารถค้นหาหมายเลข NHI ของท่านได้จากที่ระบุไว้ในใบสั่งยา ในใบผลการตรวจหรือการเอกซเรย์ หรือในจดหมายจากโรงพยาบาล

วิธีการเปลี่ยนการนัดหมายของท่าน

หากท่านต้องการเปลี่ยนเวลาหรือยกเลิกการนัดหมาย

  • จัดการกับการนัดหมายของท่านผ่าน Book My Vaccine (external link)
  • โทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline ได้ที่หมายเลข 0800 28 29 26

หากท่านป่วยก่อนถึงเวลาการนัดหมายของท่าน

หากท่านไม่สบายในวันที่ท่านได้นัดหมายไว้ ท่านจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนัดหมายใหม่ คุณสามารถฉีดวัคซีนได้เมื่อคุณหายดีอีกครั้ง

หากท่านมีอาการของ COVID-19 ให้ท่านไปรับการตรวจหาเชื้อและอยู่กับบ้านจนกว่าท่านจะทราบผลการตรวจ ท่านสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ในกรณีที่ท่านมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นลบ

การขอรับการฉีดวัคซีนด้วยวิธีอื่น

เช่นเดียวกันกับการจองนัดหมาย ซึ่งยังจะมีวิธีอื่นสำหรับให้ผู้คนได้รับการฉีดวัคซีนอีก ซึ่งจะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนในสถานที่ทำงานและงานการฉีดวัคซีนอื่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

สำหรับชุมชนชนบทห่างไกลบางแห่ง เราจะฉีดวัคซีนให้แก่ทุกกลุ่มอายุพร้อมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับพวกเขา

ผ่านแพทย์ของท่าน

แพทย์จำนวนหนึ่งมีการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 รวมทั้งรับการจองการฉีดวัคซีนโดยตรงอีกด้วย ค้นหาว่าแพทย์ของท่านให้บริการนี้หรือไม่ โปรดไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ Healthpoint

การฉีดวัคซีน COVID-19 — Healthpoint (external link)

วิธีการสมัครขอรับการฉีดวัคซีนก่อนกำหนด

ในกรณีที่ท่านจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลที่น่าเห็นใจหรือด้วยเหตุผลที่เป็นความสำคัญระดับชาติ ท่านสามารถยื่นขอรับวัคซีนก่อนกำหนดได้

การสมัครขอรับการฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ — กระทรวงสาธารณสุข (external link)

หากท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่พรมแดนหรือปฏิบัติงานอยู่ในสถานกักตัวที่จัดการโดยรัฐ (MIQ)

ขณะนี้มีการบังคับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่พรมแดนและอยู่ในสถานกักตัวที่รัฐจัดการ (MIQ) ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้วเสียก่อน

เราจะยืนยันรายละเอียดการติดต่อของคุณผ่านบันทึกของเราและของนายจ้างของท่าน จากนั้นจะติดต่อถึงท่านเกี่ยวกับการจองนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่าน

รายละเอียดของท่านควรจะอยู่ในทะเบียนการตรวจหาเชื้อ Border Workforce Testing Register (BWTR) ด้วย กรุณาขอให้นายจ้างของท่านตรวจสอบว่าชื่อและรายละเอียดของท่าน (รวมถึงวันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลข NHI) ได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียน BWTR อย่างถูกต้อง

หากท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่พรมแดนหรือ MIQ และไม่ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการจองการฉีดวัคซีนของท่าน ให้ท่านพูดคุยกับนายจ้างของท่าน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่พรมแดนและ MIQ