หลังจากที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีน | After your immunisation

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

อาการที่ท่านอาจรู้สึกได้ สิ่งใดที่สามารถช่วยได้บ้าง อาการนี้จะเริ่มต้นเมื่อไร
เจ็บปวดที่ตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน ปวดหัว และรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย

อาการเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่ได้รับรายงานบ่อยที่สุด
ใช้ผ้าเย็นเปียกหรือถุงน้ำแข็งวางทับตำแหน่งฉีดวัคซีนไว้สักพักหนึ่ง

อย่าถูหรือนวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน
ภายในเวลา 6 ถึง 24 ชั่วโมง 
ปวดกล้ามเนื้อ รู้สึกไม่สบาย หนาวสั่น เป็นไข้ ปวดข้อ และอาการคลื่นไส้ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน พักผ่อนและดื่มของเหลวให้มาก

สามารถใช้ยาพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนได้ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตนั้นๆ

ขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หากอาการของท่านรุนแรงขึ้น
ภายในเวลา 6 ถึง 48 ชั่วโมง 

เช่นเดียวกันกับยาอื่นทุกชนิด วัคซีนอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในบางคนได้ ซึ่งเป็นการตอบโต้ตามปกติของร่างกายและแสดงว่าวัคซีนกำลังทำงาน

โดยทั่วไปแล้ว ผลข้างเคียงไม่มีความรุนแรงและไม่ยาวนาน อีกทั้งยังจะไม่ทำให้ท่านต้องเลิกรับการฉีดโดสที่สองหรือหยุดดำเนินชีวิตประจำวันของท่านตามปกติ

ผลข้างเคียงอาจพบได้มากขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนครั้งที่สอง

อาการแพ้รุนแรงอาจจะเกิดขึ้น แต่เกิดขี้นน้อยมาก ผู้ให้การฉีดวัคซีนนิวซีแลนด์ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อจัดการกับอาการที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้ อาการข้างเคียงบางอย่างอาจมีผลกระทบชั่วคราวต่อความสามารถในการขับขี่หรือการใช้เครื่องมือจักรกล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นนี้ กรุณาปรึกษากับนายจ้างของท่าน

หากท่านมีอาการที่อาจเกี่ยวกับ COVID-19 เช่น การไอระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง มีอุณภูมิสูง/เป็นไข้ หรือสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหรือรับกลิ่นตามปกติ ให้ท่านอยู่กับบ้านและไปรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

หากท่านมีอาการแพ้ที่ไม่คาดคิดมาก่อนจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ผู้ให้การฉีดวัคซีนแก่ท่านหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของท่านควรแจ้งให้ศูนย์ติดตามอาการแพ้ Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM) รับทราบ

ท่านสามารถแจ้งอาการแพ้ที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มแจ้งรายงานออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ CARM ที่ otago.ac.nz/carm (external link)

หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการที่เกิดกับท่าน หรืออาการเหล่านั้นแย่ลงกว่าเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ของท่าน หรือโทรไปถึง Healthline ที่หมายเลข 0800 358 5453

หากท่านมีความกังวลสงสัยขึ้นมากระทันหันเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน ให้โทรไปที่หมายเลข 111 และให้ท่านแจ้งผู้รับสายว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อที่ท่านจะได้รับการประเมินอยางเหมาะสม

วัคซีนช่วยปกป้องผู้คนทุกวัยจากโรคติดเชื้ออื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน เช่น โรคหัดและไข้หวัดใหญ่

ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบว่าท่านและคนในครอบครัวของท่านได้รับการฉีดวัคซีนอื่นแล้วหรือยังโดยสอบถามได้จากผู้ให้บริการสุขภาพของท่านไปเยี่ยมเว็บไซต์ที่ health.govt.nz/immunisation (external link) เพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านต้องรออย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 2 แล้ว ก่อนที่ท่านจะไปรับการฉีดวัคซีนอื่น

Last updated: