หลังจากที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีน | After your immunisation

เช่นเดียวกันกับยาอื่น ๆ ทุกชนิด วัคซีนอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงในคนบางคนได้ ซึ่งเป็นการตอบโต้ตามปกติของร่างกายและแสดงว่าวัคซีนกำลังออกผล โดยทั่วไปแล้วอาการข้างเคียงไม่มีความรุนแรงและไม่ยาวนาน และจะไม่ทำให้ท่านต้องเลิกรับการฉีดโดสที่สองหรือหยุดดำเนินชีวิตประจำวันของท่านตามปกติ

อาการที่ท่านอาจรู้สึกได้ สิ่งใดที่สามารถช่วยได้บ้าง อาการนี้จะเริ่มต้นเมื่อไร
เจ็บปวดที่ตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน ปวดหัว และรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย อาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงที่ได้รับรายงานบ่อยที่สุด ใช้ผ้าเย็นเปียกหรือถุงน้ำแข็งวางทับตำแหน่งฉีดวัคซีนไว้สักพักหนึ่ง

อย่าถูหรือนวดที่ตำแหน่งการฉีดวัคซีน
ภายในเวลา 6 ถึง 24 ชั่วโมง 
ปวดกล้ามเนื้อ รู้สึกไม่สบาย หนาวสั่น เป็นไข้ ปวดข้อ และอาจมีอาการคลื่นไส้ด้วย พักผ่อนและดื่มของเหลวให้มาก

สามารถใช้ยาพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนได้โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตนั้นๆ

ขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หากอาการของท่านแย่ลง
ภายในเวลา 6 ถึง 48 ชั่วโมง 

อาการแพ้อย่างรุนแรงอาจจะเกิดขึ้น แต่เกิดขี้นน้อยมาก ผู้ให้การฉีดวัคซีนนิวซีแลนด์ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อจัดการกับอาการที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้ อาการข้างเคียงบางอย่างอาจมีผลกระทบชั่วคราวต่อความสามารถในการขับขี่หรือการใช้เครื่องมือจักรกล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นนี้ กรุณาปรึกษากับนายจ้างของท่าน

หากท่านมีอาการที่อาจเกี่ยวกับ COVID-19 เช่น การไอระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง มีอุณภูมิสูง/เป็นไข้ หรือความสามารถในการรับรสหรือรับกลิ่นตามปกติสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้ท่านอยู่กับบ้านและไปรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

หากท่านมีอาการแพ้ที่ไม่คาดคิดมาก่อนจากการฉีดวัคซีนCOVID-19 ผู้ให้การฉีดวัคซีนแก่ท่านหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของท่านควรแจ้งให้ศูนย์ติดตามอาการแพ้ Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM) รับทราบ

ท่านสามารถแจ้งอาการแพ้ที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้โดยตรงโดยการส่งอีเมลไปถึง CARM หรือใช้แบบฟอร์มแจ้งรายงานออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ CARM ที่ otago.ac.nz/carm (external link)

หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการที่เกิดกับท่าน หรืออาการเหล่านั้นแย่ลงกว่าเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ของท่าน หรือโทรไปถึง Healthline ที่หมายเลข 0800 358 5453

หากท่านมีความกังวลสงสัยขึ้นมากระทันหันเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน ให้โทรไปที่หมายเลข 111 และให้ท่านแจ้งผู้รับสายว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้หน่วยงานประเมินท่านได้อย่างเหมาะสม