ภาพรวมเกี่ยวกับวัคซีน | Vaccine overview

วัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญที่เราใช้ปกป้องนิวซีแลนด์และเพื่อนบ้านในมหาสมุทรแปซิฟิกของเราจาก COVID-19 วัคซีนยังจะมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเราและต่อการเปิดพรมแดนของเราอีกครั้งด้วย

วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะเป็นการฉีดให้ฟรี การฉีดป้องกันจะไม่มีการบังคับสำหรับสาธารณชนในนิวซีแลนด์

วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะช่วยป้องกันไวรัสในอนาคต แต่เราทุกคนยังต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ COVID-19 เข้ามาในชุมชนของเรา เราต้องยังคงปฏิบัติตามกฎทองสี่ประการ คือ ล้างมือ สแกนโค้ดคิวอาร์ เปิดบลูทูธ และอยู่กับบ้านหากไม่สบาย

ในเมื่อเราเข้าไปสู่ขั้นตอนใหม่ในการต่อสู้กับ COVID-19 นี้ การได้รับข้อมูลจากแหล่งที่ผ่านการรับรองแล้วจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยมา ข้อมูลที่บิดเบือนเป็นอุปสรรคกับเราในช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเชื้อไวรัส ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแพทย์ของท่านจาก Healthline จากคณะกรรมการสุขภาพเขตกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของ Unite Against Covid-19 ที่ www.covid19.govt.nz

การตรวจสอบว่าวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของนิวซีแลนด์มีความปลอดภัย

Medsafe ได้ประเมินและให้การรับรองวัคซีนของ Pfizer/BioNTech เพื่อการนำมาใช้ในนิวซีแลนด์ โดยที่ Medsafe เป็นหน่วยงานอิสระในการกำกับดูแลทางการแพทย์ของนิวซีแลนด์ หน่วยงานนี้จะทำการประเมินยาใหม่ทุกชนิดรวมทั้งวัคซีนด้วย วัคซีนต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของท้องถิ่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้นำไปใช้ได้ในนิวซีแลนด์

โครงการการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

รัฐบาลได้รับวัคซีน Pfizer/BioNTech สำหรับใช้ฉีดทั่วทั้งประเทศและเพื่อให้การสนับสนุนเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกด้วย ทั้งนี้นิวซีแลนด์จะได้รับวัคซีนของ Pfizer/BioNTech จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านโดสซึ่งจะเพียงพอสำหรับคนจำนวน 5 ล้านคนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนคนละสองโดสเพื่อใช้ป้องกัน COVID-19

ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี ไม่ว่าจะถือวีซ่าใดหรือมีสถานภาพการเป็นพลเมืองหรือไม่ ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ของการเข้าเมือง

กระทรวงสาธารณสุขกำลังพัฒนาแผนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม ผู้ที่มีความเสี่ยงจาก COVID-19 มากกว่า เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานที่พรมแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชาวเมารี ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก ผู้สูงอายุ และคนทุพพลภาพ จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ

คนกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่พรมแดนและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่แยกกักและกักกันของรัฐ (MIQ) เพราะคนเหล่านี้มีบทบาทในการป้องกัน COVID-19 ไม่ให้เข้ามาในนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงพนักงานทำความสะอาดของ MIQ พยาบาลที่ตรวจสุขภาพใน MIQ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ประจำพรมแดน เจ้าหน้าที่สายการบิน และพนักงานโรงแรม นอกจากนี้จะยังมีผู้คนที่บุคคลที่กล่าวไปแล้วอาศัยอยู่ด้วย จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน

Medsafe อนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Pfizer/BioNTech โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • วัคซีนได้รับการรับรองให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
  • สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการได้รับวัคซีน
  • วัคซีนนี้ใช้ได้กับสตรีที่ให้นมบุตร
  • ผู้ป่วยที่รับการรักษาเฉพาะทาง เช่น Keytruda, Opdivo, Yervoy และ Tecentriq ควรรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษานั้นๆ ก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ Pfizer mRNA
  • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น เป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ และความเหนื่อยล้า
  • ต้องใช้ระยะเวลาสังเกตอาการ 20 นาทีหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังเมื่อได้รับการฉีดวัคซีน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังหลังจากที่ท่านได้รับภูมิคุ้มกันแล้ว

ผลกระทบของวัคซีนต่อพรมแดนของเรา

ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะเข้าใจว่าการมีวัคซีนสำหรับนิวซีแลนด์และสำหรับนานาชาติจะส่งผลใดต่อการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมพรมแดนของเรา

นักวิจัยกำลังดำเนินการเพื่อยืนยันว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังสามารถเป็นพาหะและส่งเชื้อ COVID-19 ต่อไปให้คนอื่นได้หรือไม่ จนกว่าข้อมูลนั้นจะมีความแน่นอน เรายังจำเป็นต้องยึดข้อกำหนดปัจจุบันในการปฏิบัติกับพรมแดนของเราไว้ก่อน

Last updated: