การติดตามผู้สัมผัส | Contact tracing

การติดตามผู้สัมผัสช่วยได้อย่างไร

การติดตามผู้สัมผัส (contact tracing) เป็นกระบวนการค้นหาและติดต่อผู้ใดก็ตามที่อาจเคยสัมผัสกับเชื้อ COVID-19

เมื่อมีคนถูกตรวจพบเชื้อ COVID-19 เป็นบวก กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสาธารณสุขระดับเขตจะใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อหาว่าผู้ใดอาจเคยสัมผัสกับคนเหล่านั้นและผู้ใดบ้างที่อาจติดเชื้อตามไปด้วย

ยิ่งเราติดตามผู้ติดต่อได้รวดเร็วเท่าไร เราก็สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้เร็วขึ้น

เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่กระจาย เราขอแนะนำให้ท่านติดตามการไปไหนมาไหนของท่าน ซึ่งรวมถึง

 • ท่านไปที่ใดบ้าง
 • ท่านไปที่นั่นเมื่อไร
 • ท่านพบกับใครบ้าง

วิธีการจดบันทึกทุกย่างก้าวที่ท่านไป

ท่านสามารถจดบันทึกทุกย่างก้าวที่ท่านไป โดย

 • การใช้แอปเพื่อบันทึกการไปไหนมาไหนของท่าน
 • การบันทึกเป็นอนุทินไดอารี่
 • เก็บรายชื่อไว้ในที่ปลอดภัยหรือ
 • การถ่ายภาพโดยประทับเวลาให้กับสถานที่ที่ท่านไปไหนมาไหน

ใช้แอป NZ COVID Tracer หรือหนังสือเล่มเล็ก หากทำได้ หรือใช้วิธีอื่นใดก็ได้ที่เหมาะกับท่าน สนับสนุนให้ครอบครัวและเพื่อนของท่านปฏิบัติเช่นเดียวกัน

แอป NZ COVID Tracer

แอปติดตามผู้สัมผัส 'NZ COVID Tracer' ของกระทรวงสาธารณสุขจะช่วยให้ท่านสร้างอนุทินไดอารี่ดิจิทัล

ท่านสามารถทำในสิ่งต่อไปนี้

 • สแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) อย่างเป็นทางการ ณ สถานที่ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ
 • เพิ่มรายการด้วยมือสำหรับสถานที่ที่ท่านเคยไปที่ไม่มีโปสเตอร์รหัสคิวอาร์

แอปได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของท่าน

ข้อมูลใดๆ (ไม่รวมข้อมูลสถิติที่ไม่เปิดเผยแหล่งที่มา) ที่ท่านได้ให้ไว้กับกระทรวงฯ จะไม่ถูกแบ่งปันกับหน่วยงานของรัฐอื่น ยกเว้นที่หน่วยงานนั้น มีส่วนร่วมโดยตรงในการตอบสนองด้านสาธารณสุขและการแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุขในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 จะไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ในทางกฎหมาย

หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดไปแล้ว แอป NZ COVID-19 Tracer จะใช้ประโยขน์จากข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากท่านเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ท่านอาจต้องรอจนกว่าท่านสามารถเชื่อมต่อกับ WiFi ได้ก่อนที่ท่านจะดาวน์โหลดแอป

ดาวน์โหลดแอปจาก Apple App Store (external link) หรือจาก Google Play (external link)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป NZ COVID Tracer (external link)

คู่มือการติดตามเชื้อ COVID ในนิวซีแลนด์

ท่านสามารถใช้คู่มือเล่มเล็กของ NZ COVID Tracer เพื่อจัดเก็บอนุทินไดอารี่ทางกายภาพของที่ท่านเคยไปในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้แอป NZ COVID Tracer หนังสือคู่มือเล่มเล็กแต่ละเล่มมี 30 หน้า และจะใช้ได้ประมาณ 1 เดือน
 
หากท่านใช้หนังสือคู่มือเล่มเล็ก เราขอแนะนำดังนี้

 • เก็บหนังสือคู่มือเล่มเล็กติดตัวไว้เพื่อท่านสามารถบันทึกการไปไหนมาไหนของท่านได้หลังจากที่ท่านออกจากบ้านไป
 • ขอให้ท่านลงทะเบียนการติดตามผู้สัมผัสเมื่อท่านไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า

ดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือคู่มือเล่มเล็ก

ท่านอาจต้องปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของท่านเพื่อพิมพ์หน้าว่างให้มากที่สุดเท่าที่ท่านต้องการ

สั่งขอรับหนังสือคู่มือเล่มเล็ก

ท่านสามารถสั่งขอรับหนังสือคู่มือเล่มเล็กเป็นชุดๆ ละ 10 เล่ม ท่านสามารถสั่งซื้อเพื่อตัวคุณเอง หรือเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนของท่าน คำสั่งขอรับหนังสือไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้เวลา 2-3 สัปดาห์

ส่งอีเมลชื่อ ที่อยู่ และจำนวนเล่ม ที่ท่านต้องการได้ที่ Covid19Response@dpmc.govt.nz

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามผู้สัมผัส

กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการสัมผัส

คำอธิบายโดยละเอียดของการติดตามผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดและผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ (external link)