ภาษาไทย | Thai

ข้อมูลเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับการตอบโต้ต่อโรคการติดเชื้อ COVID-19 ของนิวซีแลนด์

การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | Latest updates

การปรับปรุงข้อมูล COVID-19 ล่าสุด มีดังนี้

การลงชื่อเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูล COVID-19 ที่แปลเป็นภาษาไทย

เกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับข้อมูล COVID-19 ล่าสุดจากรัฐบาล
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

เมื่อใดก็ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดฉบับแปลเป็นภาษาไทย เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนท่าน
Whenever any new translated information is published in Thai, we will send an email to alert you.

ลงชื่อเข้าร่วม | Sign up (external link)

การเดินทางทั้งไปและกลับจากนิวซีแลนด์ | Travel to and from New Zealand

ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 | Information about COVID-19

การปกป้องชุมชนของท่าน | Protecting your community

ความช่วยเหลือที่มี | Available support

Last updated: