Hei āwhina tangata | Support for individuals

Te whai kai

Ki te kore e taea e koe te wehe i tō kāinga ki te tiki kai, me whai kia:

 • Tīkina he kai e tō whānau, e ō hoa rānei.
 • Tonoa he kai i te ipurangi i tō hokomaha mā tā rātou ratonga mā te hunga me mātua whai āwhina.

Te whai moni hei hoko kai

Tērā tonu pea ka whai āwhina koe i Te Hiranga Tangata. Ehara i te mea me kiritaki kē koe nā Te Hiranga Tangata.

Ngā hiahia totoa ki te whai kai

Ki te totoa tō hiahia ki te whai kai i ngā hāora e 24-48 e whai ake nei, e pai ana hoki tō whakapā atu ki tētahi putunga kai o te rohe pātata.

Rapua ngā putunga kai me ētahi atu ratonga tuku kai puta noa i Aotearoa (external link)

Te āwhina ki te whai moni

He āwhinatanga moni

 • He āwhinatanga kei te pae tukutuku o Te Hiranga Tangata, whakapā atu ki te pokapū i 0800 559 009 me MyMSD.
 • E puare ana ngā pokapū o Te Hiranga Tangata i ngā Pae Mataara 1 me te 2, e katia ana i ngā Pae Mataara 3 me te 4.
 • Ka whakahaeretia ā-waeahia ngā whakaritenga i raro i ngā Pae Mataara 3 me te 4, i ngā wā e rite ana.
 • Ka whakahaeretia ngā whakaritenga i raro i ngā Pae Mataara 1 me te 2 i ngā pokapū o Te Hiranga Tangata.
 • Ka utua tonutia ngā utu e rite ana e Te Hiranga Tangata.
 • Mēnā kua tonoa koe kia noho whakamohoao me te kore e āhei ki te mahi i te kāinga, me kōrero ki tō kaitukumahi. Tērā pea ka taea e ia te tono kia whiwhi moni hei utu tonu i a koe.
 • Ka whakamāramatia ngā utu e wātea ana i te pae tukutuku o Te Hiranga Tangata (external link). Kei te wātea hoki ēnei utu mō te hunga whakawhiwhi mahi mō rātou anō.

Utu Ngaronga Wā Poto

Mēnā kāore e taea e koe te mahi i te kāinga i a koe e tatari ana ki tō
whakamātaunga Mate Korona, ka taea e tō kaitukumahi te tono kia utua kotahitia mai te $350 hei utu tonu i a koe. Kei te wātea hoki tēnei utu mō te hunga whakawhiwhi mahi mō rātou anō.

Kaupapa Āwhina Rangi Whakatā

Mēnā kāore e taea e koe te mahi i te kāinga i a koe e noho whakamohoao ana ka taea e tō kaitukumahi te tono ki te Kaupapa Āwhina Rangi Whakatā. Ka kotahi putunga mai te utu ki ngā kaitukumahi, ā, ka utua mō te rua wiki mō ia kaimahi e whai wāhi mai ana, $585.80 mō ia kaimahi e mahi ana mō ngā haora 20 neke atu i ia wiki, ka $350 mō ia kaimahi e mahi ana mō ngā haora i raro i te 20 i ia wiki.

Pūtea Āwhina, Pūtea Whakaara hoki

Mēnā kua raru tō wāhi mahi i te huringa Pae Mataara, ka taea e tō kaitukumahi te tono ki te pūtea āwhina me te pūtea whakaara hei utu i a koe, kia whai mahi tonu koe.

Ngā utu mātuatua

Mēnā kua poroa tō tūranga mahi, kua whakahekea rānei ō hāora mahi, he āwhina kei Te Hiranga Tangata mō te taha ki ngā utu totoa pēnei i ō te:

 • kai
 • utu noho whare, hei tauira, ko te reti, ko te mōkete ranei, ko te reti rūma, ko te whawhati tata o te whakarite whare, ko te hūnuku whare
 • tapitapi, i ō te whakahou rānei i ngā taputapu ā-whare
 • whawhati tata o te whai rongoā ā-niho
 • whawhati tata o e whai rongoā ā-hauora
 • whakakī kurawai.

Te tautoko ā-pūtea, ngā paearu whai wāhi me te ara hei tono, i te pae tukutuku a Te Hiranga Tangata (external link)

Whakapā atu rānei ki Te Hiranga Tangata i;

E āhei ana tā te hunga turi, tā te hunga kāore e rongo tika ana, tā te hunga kāore hoki e mārama ana te kōrero whakamahi i te Deaf Link i runga i te kore utu

E kitea ai he pārongo mō te mahi haumaru

He kupu ārahi mō te whai mahi me te tautoko mā ngā kaimahi

Te noho whare me te reti whare

Te haumaru me te ora o te noho

Waeahia te tau whawhati tata o te 111 mēnā e inamata ana te mōrearea ōu, o tētahi atu rānei  i te tūkino mai a tētahi, i te hiahia rānei o tētahi ki te tūkino i a ia anō.

E hono ai koe ki ngā ratonga tautoko ā-pāpori i tō rohe pātata, waeahia te tau whai āwhina, 211 nei, o Ngā Ratonga ā-Whānau, te 0800 211 211, toro atu rānei ki www.familyservices.govt.nz/directory/ (external link)

He kupu ārahi, he tautoko, he whare haumaru hoki kei Te Punanga Wāhine mēnā kei te pā mai ngā mahi tūkino a tētahi ki tōu ao. 0800 733 843

He ratonga utu-kore te Tau-āwhina o Te Tūkino Kaumātua e wātea ana ki ngā kaumātua mēnā kei te tūkinotia rātou, kei te tūkinotia rānei tētahi atu e mōhiotia ana e rātou. 0800 32 668 65

E whai tautoko ai koe mō te mānukanuka, mō te ahotea, mō te oranga rānei o te hinengaro, waeahia, pātuhihia rānei te 1737 ki te kōrero ki tētahi kua whakangungua ki te āwhina, kāore nei he utu, i ngā hāora e 24 i ia rā, i ngā rā e 7 o te wiki.

E pai ana hoki tō whakapā atu ki te Tau-āwhina mō te Hinapōuri, ki te 0800 111 757 ki te Tau-āwhina hoki mō te Waipiro me te Whakapōauau, ki te 0800 787 797.

Last updated: