Ki te pāngia koe e te mate korona | If you test positive to COVID-19

He nui pea ngā māharahara me ngā pātai ka toko ake mēnā ka pāngia koe e te mate korona. Ka waea atu te kaimahi hauora ki te kōrerorero i ngā take mōu, tae atu ki tōu whānau.

Kei konei rātou ki te tautoko me te awhi anō.

Ka kōrerohia e rātou ko wai mā te hunga i pāpāngia e koe i ngā rā tata kua mahue ake nei.

Ka kōrerohia te whakaneke i a koe – me tōu whānau, mēnā ko te hiahia – ki tētahi puni whakamohoao (external link) e noho āhuru ai koe, hei tāmi hoki i te autaia mate. Ka noho koutou ki te puni kotahi, engari mēnā e māuiui ana koe, ākene ka rerekē tō rūma ki ērā o te whānau e noho ora ana. Mēnā kē ko te hiahia a te whānau he noho ki te kāinga ki te noho rāhui, he pai tonu tēnā. Ko te matū ko te noho āhuru a te katoa.

He koreutu ngā ratonga whakamohoao, tae atu ki ngā ō kai, ki ngā ō timotimo, te Waiwhai, te horoi kākahu me ngā paramanawa. Ki te māuiui koe, mā te kapa hauora koe e manaaki.

Ngā pātai me ngā whakautu

He aha ngā pātai?

Me rapu, me whakapā e ngā kaimahi hauora nga tāngata katoa i pāpāngia e koe, nā reira, ka waea ana rātou ki a koe, kua uia koe ki ōu takahanga katoa i ngā rangi tata nei.

Ka whakamahia ēnei pārongo ki te tautohu i te tangata, i te wāhi rānei i pāngia ai koe e te mate korona, me te whakapāpā haere ki ngā tāngata kua pāngia e koe.

Ki te tere kitea ōu hoapā, ko te painga atu tērā ki te pēhi i te autaia mate korona.

Ka pēhea te roa o te uiui waea?

Nuku atu i te tahi haora te roa o te uiui, engari ka taea tētahi wāhanga i runga waea hei whakapoto i te wā ki te māuiui koe. Ka taea anō e koe te tono tētahi kaiwhakamārama reo hei whakamāori i ō kōrero.

Ka taea e au te noho kāinga ki te pāngia au e te mate korona?

Ka meatia koe kia kamakama te neke ki te puni whakamohoao, e āhuru ai tō noho. Ka āhei hoki te whānau ki te noho tahi ki te puni whakamohoao. Heoi ngā mea māuiui, me noho ki rūmā kē hei wawao i te whānau kāore i te māuiui.

Mā tōu whānau anō te whakatau ki te whakamohoao ki te kāinga rānei.

E hia te roa o te wā mōku e tae atu ai ki te puni whakamohoao?

Ka kōrero tō kaimahi hauora ki a koe me te tautoko atu i ngā whakaritenga katoa e tae pai ai koe ki te puni.

Ka pēhea aku kararehe?

Mēnā he kararehe āu, ka whai wā tonu koe ki te whiriwhiri i ngā manaakitanga mōna.

Ka pēhea ki te tino maeuiui au i te wā whakamohoao?

Ki te hia haere koe ki te hōhipera, mā ngā kaimahi o reira e āta mahi kia mahi taratahi e tatū ai ngā manaakitanga hauora mōu. Kāore koe e mate ki te utu i ngā utu hauora e pā ana ki te mate korona.

Ka āta mātakihia e ngā kaimahi tō hauora me tō toiora i a koe i te puni whakamohoao. He tino whai ture ngā tikanga akuaku me te noho haumaru.

Āhea ka āhei ahau te wehe atu ki te kāinga?

Ka whakamōhio atu te kapa hauora i a koe inā ka mōhio pū rātou kua maunu te mate i a koe.

Mēnā e āhua māuiui ana koe, engari kāore he take o te haere ki te hōhipera, 10 rangi te roa me noho whakamohoao koe mai i te wā i tīmata ai te mate. Me wātea koe i ngā māuiui katoa mō te 72 haora i mua i te tukutanga ōu ki te kāinga.

Ko ēra e tino māuiui ana, ā, kei rō hōhipera, me roa ake te wā i mua i te tukutanga atu ki te kāinga. Kei ia kēhi āna āhuatanga ake.

Last updated: