Paano gumagana ang bakuna laban sa COVID-19 | How the COVID-19 vaccine works

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 na taong gulang pataas.

Kapag ikaw ay nabakunahan, pinoprotektahan mo ang iyong sarili at binabawasan ang panganib ng pagpasa ng COVID-19 sa iyong pamilya, mga kaibigan at komunidad.

Kapag ikaw ay lubos nang nabakunahan, mas malamang na hindi ka magkakasakit nang malubha.

Gumagana ang bakuna sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyong naturalesa (immune system) na kilalanin at labanan ang virus.

Malalaman mo dito ang mahalagang impormasyon kung paano gumagana ang bakuna.

Mga bakunang mRNA

Ang bakunang Pfizer ay isang bakunang mRNA. Nagtataglay ito ng genetic code para sa isang mahalagang bahagi ng SARS-CoV-2 (COVID-19) na virus na tinatawag na ‘spike protein’. Ang mga spike protein ay maliliit na usli sa ibabaw ng virus.

Kapag nabakunahan ka na, binabasa ng iyong katawan ang genetic code at gumagawa ng mga kopya ng spike protein.

Natutuklasan ng iyong naturalesa ang mga spike protein at natututunang kilalanin at labanan ang COVID-19. Alam nito na kailangang atakihin ang virus upang mapigilan ang pagkalat nito sa iyong katawan.

Pagkatapos, ang genetic code mula sa bakuna ay malulusaw at aalisin nang napakabilis at napakadali ng iyong katawan. 

Mahalagang mga bagay na dapat malaman tungkol sa mga bakunang mRNA

Ang bakuna ay hindi makapagbibigay sa iyo ng COVID-19

Ang mga bakunang mRNA ay walang taglay na alinman sa virus na sanhi ng COVID-19, o anumang buhay, patay o di-aktibong mga virus.

Ang bakuna ay hindi makakaapekto sa iyong DNA

Hindi ito umaapekto o nakikipag-interaksyon sa iyong DNA o genes. Ang mga bakunang mRNA ay hindi kailanman makakapasok sa pinakaubod ng selula, kung saan naroroon ang ating DNA.

Ang mga bakunang mRNA ay nabuo na sa loob ng maraming dekada

Ang mga bakunang mRNA ay nabuo sa pamamagitan ng mahalagang pandaigdigang pagtutulungan.

Napag-aralan at nagawa ng mga mananaliksik ang mga bakunang mRNA sa loob ng maraming dekada. Kabilang dito ang mga pag-aaral sa mga bakuna laban sa trangkaso, Zika, rabies at cytomegalovirus (CMV).

Sinaliksik din ng mga siyentipiko ang nakaraang mga impeksyon ng coronavirus gaya ng SARS at MERS. Sa sandaling natukoy ng mga siyentipiko ang coronavirus na nagiging sanhi ng COVID-19, mabilis nilang iniakma ang teknolohiya para sa COVID-19.

Bagama't kung ikukumpara, ito ay bagong teknolohiya, ang bakunang ito ay nagdaan sa lahat ng karaniwang mga pagsusuri sa kaligtasan at mga regulasyon.

Kabilang dito ang pandaigdigang mga klinikal na pagsubok upang tulungang ipakita ang bisa at kaligtasan ng bakuna. Ang bakunang Pfizer ay ginagamit sa buong mundo at patuloy na sinusubaybayang mabuti para sa pagkabisa at kaligtasan.

Last updated: