Mahalaga ang pagkuha ng tamang impormasyon | Getting the right information matters

Kung minsan, ang impormasyon ay sadyang inilalathala upang bigyan ng maling impormasyon o linlangin ang mga tao. Kapag ito ay inilathala sa ganitong paraan, tinatawag ito, kung minsan, na mga pekeng balita (fake news), maling impormasyon o sabwatang teorya.

Ang maling impormasyon ay hindi nakakabuti para sa atin lalo na sa panahong kailangan nating magtulungan upang labanan ang virus. Ito ay nagkakalat ng takot o kalituhan o pumipigil sa mga tao na gawin ang tama.

Hindi natin mahahadlangan ang maling impormasyon, ngunit matutulungan natin ang isa't isa na makilala ito. Kadalasan, ito ay:

  • nanggagaling sa isang tao na hindi nagbibigay ng kanyang pangalan
  • nagpapahayag na may impormasyong mula sa mga ahensya ng pamahalaan, ngunit hindi naman sinasabi ang pinagkunan
  • nagpapahayag na nagbabahagi ng impormasyong itinatago mula sa publiko, o na hindi nais ng mga opisyal na malaman mo
  • halos laging nagpapahayag na ang 'tunay na istorya' ay mas malala kaysa sa opisyal na impormasyon.

Sa panahong gaya nito:

  • mag-ingat kung anong impormasyon ang iyong bibigyang-pansin
  • tingnan ang kalidad ng impormasyon bago ito ipasa sa iba.

Maaari kang makakuha ng mapagkakatiwalaang impormasyon mula sa mga pampublikong pahayag ng pamahalaan, mga website o mga channel ng social media.

Ang tulong sa pag-unawa at pagkilala ng mga pekeng balita ay makukuha dito (external link)