I-on ang Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing

Ang NZ COVID Tracer app ay naisapanahon upang isali ang teknolohiyang Bluetooth tracing. Dahil sa Bluetooth tracing, magagawa mong tumanggap ng alerto kung ikaw ay naging malapit sa isang app user na nagpositibo sa pagsusuri para sa COVID-19.

Ang Bluetooth tracing ay hindi nilalayong pamalit sa ating umiiral na mga proseso ng contact tracing o sa NZ COVID Tracer QR codes. Kailangan mo pa ring mag-scan ng QR codes upang masubaybayan kung saan ka nagpunta. Ang Bluetooth tracing ay isang karagdagang tool (kagamitan) — tumutulong ito sa pagsubaybay sa mga tao na nalapitan natin.

Paano ito gumagana

Sa sandaling naka-on na ang Bluetooth tracing, gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng pribado at may seguridad na ala-suwerteng ID code. Ito ay parang ang iyong telepono ay nagbibigay ng mga digital na high-five sa ibang telepono na malapit sa iyo. Ang Bluetooth tracing function ay nagtatala kung gaano kalapit ang ibang telepono sa iyo, at kung gaano katagal. Ang mga telepono na nakakontak mo ay kailangan ding may naka-on na Bluetooth tracing.

Ibig sabihin, kapag nagpositibo sa pagsusuri para sa COVID-19 ang isang tao, maaari siyang magpadala ng walang pangalang notipikasyon na nagtataglay ng lahat ng ala-suwerteng mga ID na naipadala ng kanyang telepono sa nakaraang 14 na araw. Kung kikilalanin ng iyong telepono ang alinman sa mga ID na ito, at ikaw ay nalapit nang sapat na oras upang magkaroon ng panganib sa pagkalantad, ikaw ay tatanggap ng alerto. Ang alertong ito ay magpapayo sa iyo kung ano ang gagawin upang panatilihing ligtas ang iyong sarili at ang iyong whānau.

Panoorin ang aming Bluetooth tracing video sa pahinang ito upang makita kung paano ito gumagana (external link)

Paano ang pag-on nito

Karamihan sa mga telepono ay awtomatikong nagsasapanahon ng app. Maaari mo ring piliing manwal na isapanahon ang iyong app sa iyong app store o play store.

Sa sandaling naisapanahon mo na, tatanungin ka ng iyong app kung gusto mong i-on ang Bluetooth tracing. Sa sandaling na-on mo na ito, gagana ito kahit na nakasara ang app.

Ang Bluetooth tracing ay hindi gagamit ng anumang datos ng mobile, at hindi uubusin ang iyong baterya dahil ito ay gumagamit ng Bluetooth Low Energy.

Protektado ang iyong pagkapribado

Kapag pinagana mo ang Bluetooth tracing, ang iyong pagkapribado ay laging protektado — hindi nito maaaring ibahagi ang iyong lokasyon, ang iyong pangalan, o anumang bagay tungkol sa iyo. Hindi rin nagtatala ang Bluetooth tracing ng impormasyon kung sino ang nakakontak mo, o kung saan ka nagpunta.

Ibig sabihin, kung tatanggap ka ng alerto dahil nagkaroon ka ng kontak sa isang tao na nagpositibo para sa COVID-19, walang sinuman kundi ikaw lamang ang makakaalam na natanggap mo ito. Lahat ng impormasyon sa contact tracing na makokolekta mo sa app ay ligtas na iimbakin sa iyong telepono, at laging nasa iyo ang pagpapasya kung anong impormasyon ang pipiliin mong ibahagi.