Suporta para sa mga indibidwal at mga pamilya | Support for individuals and families

Alamin ang impormasyon tungkol sa suportang pinansyal at pangkagalingan sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Pangkaisipang kagalingan

Kung pakiramdam mo ay hindi mo ito makayanan, mahalagang makipag-usap ka sa isang propesyonal ng kalusugan.

Paano aalagaan ang iyong pangkaisipang kagalingan

May ilang mga bagay na magagawa nating lahat upang ibunsod ang ating pangkaisipang kagalingan at ng sa mga mahal natin:

  • Manatiling nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya — ito ay mahalaga para sa ating kagalingan at tumutulong na makadama na tayo ay mas ligtas, hindi masyadong nai-stress at hindi masyadong nababalisa.
  • Tanggapin ang ating mga nadarama — lubusang normal ang makadama na napupuspos, nababalisa, nag-aalala o natatakot. Bigyan mo ng panahon ang sarili mo na mapuna at maipahayag ang iyong nadarama.
  • Gawin ang mga nakagawian hangga't maaari — sikaping lumikha ng ilang kaayusan sa iyong buhay at sikaping huwag padalasin ang mga di-malusog na mga gawi katulad ng pagkain upang pasayahin ang sarili at hindi dahil ikaw ay gutom, pag-inom ng alak, paninigarilyo o paggamit ng vape.
  • Bisitahin ang ibang mga tao na maaaring nangangailangan ng tulong — ang pakipag-ugnay sa mga tao na maaaring nai-stress o nag-aalala ay maaaring magbigay-pakinabang sa iyo at sa taong tumatanggap ng suporta.
  • Limitahan ang iyong oras sa online — tingnan ang media at social media sa mga tiyak na oras minsan o dalawang beses isang araw.

Sino ang maaari mong kausapin

May mga helpline na makukuha na nag-aalok ng suporta, impormasyon at tulong para sa sinumang naghihirap sa pangkaisipang kagalingan. Lahat ng mga serbisyo ay makukuha 24 na oras isang araw, 7 araw isang linggo.

Humanap ng helpline para sa pangkaisipang kagalingan

Mga serbisyo at suporta

OK lang na humingi ng tulong. Habang magkasama nating isinasagawa ito, may mga tao at mga ahensya na makakasuporta sa iyo. Narito ang hanay ng payo, tulong, o suporta kung kailangan mo ito. Kung hindi ka nagsasalita ng Ingles, maaari kang humiling ng serbisyo ng isang interpreter kapag tumatawag sa karamihan ng mga kagawaran ng pamahalaan.

Last updated: