Baaritaanka bixitaanka ka hor ee loogu tallogalay safrayaasha ku socdo New Zealand | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Ka fogeynta fayraska New Zealand ayaa ah illaalinteeba ugu weyn.

Inta badan safrayaasha ku socdo New Zealand ayaa looga baahanyahay inay ka helaan baaritaanka aan laga helin ee COVID-19 bixitaanka ka hor sheybaarada la aqoonsanyahay, gudaha72 saacadood oo bixitaankooda caalamiga ugu horeeyo.

Wadamada soo socda ayaa laga dhaafay baaritaanka bixitaanka ka hor:

 • Antaaktika
 • Jasiiradaha Cook
 • Wadamada Faderaalka ee Micronesia
 • Fiji
 • Kiribaati
 • Marshal Islaan
 • Nauru
 • Niyuu Kalendooniya
 • Niyuwe
 • Balaaw
 • Samoowa
 • Solomoon Islaan
 • Tokelaw
 • Tonga
 • Tufaalu
 • Venueetu

Wasaarada Caafimaadka ayaa xaqiijiyay noocyada soo socda ee baaritaanada in laga ogolaan karo dhammaan wadamada marka laga reebo Australia iyo wadamada halista aadka u saraysa leh:

 • Baaritaanka Fayraska Aasidhka (NAAT), oo ay ku jiraan PCR, RT-PCR iyo TMA, ama
 • LAMP, ama
 • baaritaanka antijeenka (waxaa sidoo kale loo tixraaci karaa sida baaritaanada fayraska antijeenka).

Safrayaasha ka imanaya Australia ayaa looga baahanyahay inay helaan baaritaanada PCR ama RT-PCR bixitaanka ka hor.

Safrayaasha ka imanaya wadamada halista sara leh waa inay ka haystaan cadeynta baaritaanka aan laga helin ee muunada dheecaanka RT-PCR (PCR) sheybaar la aqoonsanyahay.

Wax badan ka ogow wadamada halista aadka u sareysa

Sharuudaha guud ee loogu tallogalay baaritaanada bixitaanka ka hor

Carruurta ka yar labo sanno (24 bilood) ayaa laga dhaafay baaritaanka bixitaanka ka hor.

Safrayaasha sii marayo New Zealand ee ku sii socdo safarkooda ugu dambeeyo oo ku harayo dhinaca duulimaadka ayaa laga dhaafay baaritaanka bixitaanka ka hor.

Safrayaasha aanan qaadan karin baaritaanka sabab la xidhiidha sababo caafimaad ayaa u baahanayo inay ku arkaan dhaqtar caafimaad 72 saacadood gudahood ee bixitaanka. Waxay u baahanayaan inay ku siiyaan shahaado caafimaad oo sheegeyso inaadan qaadan karin baaritaan sabab la xidhiidha sababaha caafimaadka iyo inaadan laheyn aastaamaha COVID-19.

Haddii aad leedahay baaritaanka laga helay bixitaanka ka hor, laakin la aaminsanyahay in sababtoo ah tani ay tahay caabuqa taariiqi ahaan COVID-19, waxaad u baahantahay inaad aragtid dhaqtar caafimaad ee kaa baarayo aastaamaha hadeer ee COVID-19.

Haddii ay ku kalsoonyihiin inaadan hadeer laheyn caabuqa COVID-19, waxaad u baahaneysaa inaad iyaga siisid:

 • shahaado caafimaad ee leh taariiqda baaritaankaaga horay ee laga helay, haddii ay quseyso, iyo
 • waraaqaha sheegayo inay kuu tixgeliyaan inaadan markale qabin caabuqa COVID-19.

Shahaadooyinka caafimaadka ee luuqadaha ajaanibta ah ayaa la aqbali karaa.

Safrayaasha ayaa si xoogan lagula talinayaa inay la hubiyaan diyaaradooda (diyaarada) eek u saabsan sharuudo walboo baaritaanka dheeraadka ah ee bixitaanka ka hor. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa inay fiiriyaan sharuudaha wadamada kale ay sii marayaan.

Sharuudaha baaritaanka maalinta 0 ee kuwa u safrayo NZ

Xiliga imaanshaha New Zealand, inta badan safrayaasha, marka laga reebo kuwa u soo galayo sida qeyb ka ah Safarka Karantiil-La’aanta, ayaa looga baahanyahay:

 • Maraan nidaamkeena karantiilka iyo gooniyeynta la maareeyay ee 14 ka maalmood
 • haystaan baaritaanka PCR COVID-19 ee maalinta 0, tusaale, markii ugu horaysa ee ay yimaadaan gooniyeynta la maareeyay
 • joogaan qolkooda illaa natiijada baaritaankaas la dhameystiro
 • haddii ay aastaamo leeyihiin imaanshaha waxay toos u galayaan xarunta karantiilka.

Natiijooyinka baaritaanka ayaa caadi ahaan qaata 24-48 saacadood.

Haddii baaritaanka laga waayo dadka waxay u dhameystirayaan haraaga 14 kooda maalmood ee gooniyeynta la maareeyay sida caadiga ah. Waxaa looga baahanayaa inay maraan baaritaan dheeraad ah oo qiyaastii maalinta 3aad ee joogitaankooda iyo markale qiyaastii maalinta 12aad. Ugu badnaan dhammaan xaalaldaha baaritaanka aan laga helin COVID-19 iyo xaqiijinta ka imaaneysa kooxdeena caafimaad oo inay halis hooseyso ugu jiraan lahaanshaha ama gudbinta COVID-19 waxaa loo baahanyahay ka hor inta aadan ka tagin xarunta.

Haddii natiijada laga helo qofka waxaa loo wareejinayaa xarunta karantiilka xili ka horeysa intay ahaan lahaayeen baaritaanka maalinta 0.

Wax badan ka ogow oo ku saabsan Safarka Karantiil-La’aanta

Macluumaad dheeraad ah 

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan go’doominta iyo karantiilka la maareeyay, fadlan booqo https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: