Tallaalka COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Soo ogow waxa ku saabsan tallaalka COVID-19 iyo sida loo diiwaaniyo tallaalkaaga