Astaamaha fayraska COVID-19 | The COVID-19 virus and symptoms

Waa maxay COVID-19

COVID-19 waa nooc cusub oo korona fayras kaas oo waxyeelan karaa sambabada iyo hawo mareenka. 

Fayrasyadda Korona waa fayrasyo waa weyn iyo qoysas kala duwan kuwaas oo sabab xanuuno sida hergab oo kale ah.

Astaamanha COVID-19

Waxaa ka mid ah:

 • qufac cusub oo ka sii dara
 • qandho ugu yaraan 38°C
 • neef yari
 • dhuun xanuun
 • hindhiso ama duuf
 • lumida urta oo ku meel gaar ah. 

Astaamahan ma aha micnaheedu inaad qabto COVID-19. Astaamaha waxay la mid yihiin xanuunada kale ee caadiga ah, sida hargabyada iyo ifilo. 

Neef yarida waa calaamadda surtgalnimada oofwareenka oo waxay u baahan yahayd daryeel caafimaad degdeg ah. 

Haddii aad qabto hargab, duri ama astaamaha COVID-19,  soo wac dhakhtarka ama Healthline 0800 611 116 oo talo ka hel ku saabsan in lagu baadho.

Astaamaha caadiga ee yar

Dadka qaarkiis ayaa sidoo kale laga yaabaa inay yeeshaan astaamo aad u yar sida: 

 • qandho
 • shuban
 • madax-xanuun
 • murqo xanuun
 • lalabo iyo matag
 • jaho wareer iyo xanaaq. 

Ma garanayno inta ay qaadanayso inay soo baxaan astaamaha kadib marka qof u qaado. Qiimeynta hadda ee Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegaysa inay tahay 2 ilaa 10 maalmood.

COVID-19 waxa faafiya candhuufta

COVID-19 waxaa la isku faafiya candhuufta qofka dhac oo gaarta qof kale. Dadka ayaa ku qaadi kara fayraska indhahooda, sankooda ama afka. 

Marka shaqsiyaadka qaba cudurka ay qufacaan, hindhisaan ama hadalaan, ayaa waxay ku faafin karaan candhuuta ku jirto fayraska. Candhuuftaan ayaa si weyn u joogi kartaa hawada muddo dheer, waxayna si dedeg ah ku dagysa dhulka.

Last updated: