Raad raaca koroonaha | Contact tracing

Soo ogow waxa ku saabsn raad raaca xidhiidhka iyo goobaga la danaynayo