Af-Soomaali | Somali

Talao Xaashiyaha Xaqiiqda

Wararkii ugu dambeeyay | Latest updates

Halkan waa awararkii dhawaan ugu dambeeyay ee COVID-19:

Iska diiwaangeli digniinaha ku saabsan macluumaadka COVID-19 ee lagu turjumay Soomaali

La soco macluumaadka ugu dambeyay Dowlada ee COVID-19.
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

Marwalba oo macluumaad kasta cusub ee la turjumay lagu daabaco Soomaali, waxaan kuu soo direynaa i-meel kuu soo digo.
Whenever any new translated information is published in Somali, we will send an email to alert you.

Iska diiwaangeli | Sign up (external link)

Tallaalka COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Dulmarka tallaalka
Vaccine overview

Qorshaha fasaxida tallaalka New Zealand
New Zealand's vaccine rollout plan

Helida Tallaalkaaga COVID-19: Waxa laga filanayo
Getting your COVID-19 vaccine: What to expect

Tallaalkaaga kadib
After your immunisation
 

U safarka New Zealand | Travel to and from New Zealand

Macluumaad kugu saabsan COVID-19 | Information about COVID-19

Astaamaha fayraska COVID-19
The COVID-19 virus and symptoms

Helida macluumaadka saxda ah waa muhiim
Getting the right information matters
 

Ilaalinta bulshadaada | Protecting your community

Waji daboolka iyo Masgarooyinka
Face coverings and masks

Baaris
Testing

Raad raaca Koroonaha
Contact tracing

Daar raad raacida Bluetooth
Turn on Bluetooth tracing
 

Heerarka Digniinta | The Alert Levels

Ku noolaanshaha Heerka 1
Living at Level 1

Ku noolaanshaha Heerka 2
Living at Level 2

Ku noolaanshaha Heerka 3
Living at Level 3

Ku noolaanshaha Heerka 4
Living at Level 4
 

Caafimaadka iyo taageerada dhaqaale | Available support

Taageerada dhaqaalaha ee ganacsiyada
Financial support for businesses
 

Warqaddaha waaweyn iyo ilaha | Posters and resources

Qaadashada tallaalkaaga COVID-19 [PDF, 273 KB]
Getting your COVID-19 vaccine

Tallaalkaaga COVID-19: Waxwalba aad u baahantahay inaad ogaatid [PDF, 476 KB]
Your COVID-19 vaccination: everything you need to know

Buugyaraha raadraceyga NZ COVID [PDF, 1 MB]
My NZ COVID Tracer booklet
 

Last updated: