Af-Soomaali | Somali

Iska diiwaangeli digniinaha ku saabsan macluumaadka COVID-19 ee lagu turjumay Soomaali

Aqbaaraha Safarka Karantiil-La’aanta

Safarka Karantiil-La’aanta ka yimid:

Austareeliya (Australia) → New Zealand waa La joojiyay (Suspended)

Fadlan si joogta ah u fiiri bogga Safarka Karantiil-La’aanta Unite Against COVID-19 oo warbixinta ugu dambeyso.

Haddii diyaarinada safarka ay saameyso, waxaad la xiriiri kartaa duulimaadkaaga, wakaalada safarka iyo caymiyaha safarka.

Wararkii ugu dambeeyay | Latest updates

Halkan waa awararkii dhawaan ugu dambeeyay ee COVID-19:

Tallaalka COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Aasaaska tallaalka
Vaccine basics

Sida loo helo tallaalka
How to get a vaccine

Badbqaka iyo hormarka
Safety and development

Boodhadhka tallaalka iyo ilaha
Vaccine posters and resources
 

U safarka New Zealand | Travel to and from New Zealand

Macluumaad kugu saabsan COVID-19 | Information about COVID-19

Astaamaha fayraska COVID-19
The COVID-19 virus and symptoms

Helida macluumaadka saxda ah waa muhiim
Getting the right information matters
 

Ilaalinta bulshadaada | Protecting your community

Waji daboolka iyo Masgarooyinka
Face coverings and masks

Baaris
Testing

Raad raaca Koroonaha
Contact tracing

Daar raad raacida Bluetooth
Turn on Bluetooth tracing
 

Heerarka Digniinta | The Alert Levels

Ku noolaanshaha Heerka 1
Living at Level 1

Ku noolaanshaha Heerka 2
Living at Level 2

Ku noolaanshaha Heerka 3
Living at Level 3

Ku noolaanshaha Heerka 4
Living at Level 4
 

Caafimaadka iyo taageerada dhaqaale | Available support

Taageerada dhaqaalaha ee ganacsiyada
Financial support for businesses
 

Warqaddaha waaweyn iyo ilaha | Posters and resources

Buugyaraha raadraceyga NZ COVID [PDF, 1 MB]
My NZ COVID Tracer booklet
 

Last updated: