Gagana Samoa | Samoan

Faamatalaga i galuega faatino i Niu Sila e tali atu ai i le COVID-19 i le Gagana Samoa.

Lipoti lata mai | Latest updates

O lipoti pito lata mai nei o le COVID-19:

Lesitala e maua ai faaaliga e uiga i faamatalaga mo le COVID-19 ua faaliliuina i le Gagana Samoa

Maua lipoti lata mai i faamatalaga ua saunia e le Malo i le COVID-19.
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

O le a matou lafoina atu se imeli e faailoa atu ai, soo se taimi e faasalalauina ai ni faamatalaga fou ua faaliliuina i le Gagana Samoa.
Whenever any new translated information is published in Samoan, we will send an email to alert you.

Lesitala | Sign up (external link)

Tuipuipui o le COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Aotelega o le tuipuipui
Vaccine overview

Fuafuaga e faagasolo ai le faiga o tuipuipui i totonu o Niu Sila
New Zealand's vaccine rollout plan

Fai lou tuipuipui o le COVID-19: tulaga e tatau ona tapena i ai
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Pe a mae‘a ona fai lou tuipuipui
After your immunisation
 

Malaga atu ma malaga ese mai Niu Sila | Travel to and from New Zealand

Faamatalaga e uiga i le COVID-19 | Information about COVID-19

O le siama COVID-19 ma āuga
The COVID-19 virus and symptoms

E tāua le maua o faamatalaga sa‘o
Getting the right information matters
 

Puipuia lou afioaga | Protecting your community

Ufi Fofoga
Face coverings and masks

Siaki
Testing

Faamaumauga o Tagata sa Fesootai
Contact tracing

Ki le Bluetooth tracing
Turn on Bluetooth tracing
 

Vaega o Lapataiga | The Alert Levels

Fesoasoani o maua | Available support

Fesoasoani mo tagata taitoatasi
Support for individuals

Fesoasoani tau tupe mo pisinisi
Financial support for businesses
 

Faaaliga tetele ma punaʻoa | Posters and resources

Last updated: