Tau fenoga nakai nonofo ke he tau kaina puipui | Quarantine-Free Travel

Fenoga nakai nofo-puipui mai:

Ausetalia (Australia) → Niu Silani ko e hiki e magaaho he vakalele (Suspended) 

Fakamolemole ti totou tumau ke he tohi he Quarantine-Free Travel ke lata mo e Unite Against COVID-19, haia he website (kupega hila) ke iloa e tau fakailoaaga poke tau hikihikiaga.

Kaeke kua fai hikihikiaga ke he haau a tau fakatokatokaaga fano fenoga, matutaki atu ke he kautaha vakalele haaau, tagata gahua mae kautaha vakalele mo e tagata gahua ke he faahi puipui ke he tau fenoga (ko e insurer).

Gahua fefē e fano fenoga nakai nofo puipui?

Ko e magaaho nei, fai fakatokaaga a Niu Silani ke lata mo e tau fenoga nakai nofo puipui mo e tau motu ko:

 • Ausetalia
 • Atu Luga
 • Niue (kae fakatoka mai ni hala taha mai Niue ki Niu Silani)

Ko e fano fenoga nakai nofo puipui kua maeke a koe ke finatu ke he falu motu mo e nakai nofo atu ke he tau matakavi puipui. Nakai fai fakatokaaga foki ke lata mo e tau tivi nekativi to tuku fenoga a koe.

Maeke ha tagata ke o fenoga mo e nakai nofo puipui kaeke kua hokotia e tau fakatokaaga he tau faahi ne leveki ke he tau tagata fenoga mai ke he motu.

Ko e magaaho nei ko e tau fakatokaaga fenoga nakai nofo puipui ni ha Niu Silani mo e falu atumotu ne kua fitā he fai fakamooliaga. Fakatai ke he Atu Luga mo Niu Silani, ka ko e fakatokaaga kaeke kua manako a koe ke finatu ki Osetalia kua lata fakamua ke 14 e aho ka nofo i Niu Silani to finatu ki Osetalia.

Kua lata ia ko e ke tui e pa ihu mo e pa gutu ka fenoga ki Niu Silani poke tuku fenoga mai i Niu Silani. Kua lata foki ia koe ke tui e pa ihu mo e pa gutu ka finatu he tau peleō uta fano tagata i Niu Silani. Ko e falu tagata ni ne nakai lata ke tui e tau pa ihu mo e tau pa gutu.

Ka fai hikiaga ke he tau fakapapahiaga he tau puipuiaga ha Niu Silani poke tau fakatokaaga ke he tau fenoga nakai nonofo he tau kaina puipui he taha motu foki to fai fakailoaaga ka fakatoka ke he kupega hila he Covid19.govt.nz mo e falu tau faahi fakapuloa tala.

Kaeke ke pikitia falu tagata he gagao i Niu Silani poke taha motu ne kua fai fakatokaaga mo Niu Silani to taofi fakakū he Fakatufono e tau puhala o fano a to fai kumikumiaga ke kitia ko e fakaholo atu foki nakai. Kua lata he tau tagata o fenoga ke fai palana poke mau amanaki kaeke kua tauhele e tau puhala o fano.

Moua e tau vala tala hagaao ke he tau fenoga nakai nonofo puipui

Fenoga atu ki Niu Silani nakai nofo puipui

Ke maeke a koe ke fenoga ki Niu Silani mo e nakai nofo puipui kua lata ke:

 • ke muitua atu ke he tau hatakiaga oti he Faahi he tau Tagata O mo e O mai
 • moua e tiviaga nekativi to finatu fenoga a koe ki loto he 72 e tula to tuku fenoga ai a koe kaeke kua fenoga a koe mai ia he motu ko Ausetalia.
 • kua lata ke hogofulumafā e aho he nofo i Niu Silani poke motu ne kua fenoga atu a koe ki ai. Fakatai ka pehē ko e fenoga mai a koe i Osetalia poko Niu Silani to maeke la koe ke fenoga moe nakai nofo puipui. Maeke ke fano fenoga kamata mai he aho hogofulumalima
 • moua e taha tiviaga kua nakai moua e COVID-19 ke 14 e aho to tuku fenoga. Kaeke kua moua a koe he COVID-19 kua lata foki ia koe ke moua e taha tohi mai he ekekafo ne kua pehē kua malolō mo e nakai maeke ke fakapikitia ha tagata
 • nakai fakatali ke he tau mouaaga he tiviaga COVID-19
 • katoatoa e fakapuke he tau pepa o fenoga (external link) — to nakai maeke a koe ke heke e vakalele kaeke kua nakai katoatoa oti e tau pepa nei
 • tali e tau huhū hagaao ke he haau a malolō tino ke he magaaho kua fakatali ke finatu ki loto he vakalele. Kaeke kua fai kafokia moe tau fakamailoga tatalu a koe ne kua fakamaama falu fakakiteaga haau, kua lata ke tamai e taha tohi mai he faahi malolō tino neke nakai talia a koe ke heke e vakalele.

Fakalaulahi e haau a iloaaga hagaao ia ke he tiviaga to tuku fenoga a koe

Ka hoko e fenoga haau ki Niu Silani

Fakamau hifo tau matakavi kua finatu a koe ki ai

Moua e NZ COVID Tracer app. Nakai ni ko e telefoni mai Niu Silani poke NZ Apple poke Google ke moua e NZ COVID Tracer.

Fakamau hifo ke moua e epe NZ COVID Tracer mai he App Store (external link)

Fakamau hifo ke moua e epe NZ COVID Tracer mai he Google Play (external link)

Nofo i kaina ka gagao a koe

Kaeke kua moua a koe he tau fakakiteaga tuga e fulū poke COVID-19, nofo i kaina ti hea:

 • e numela Healthline nakai fai totogi ke he numela 0800 358 5453
 • haau a ekekafo poke
 • tau fale gagao poke tau fale ekekafo he tau iwi.

To maeke he taha pulotu faahi malolō tino ke lagomatai atu kaeke kua hokotia a koe ke moua e tau tiviaga. Hea fakamua e ekekafo haau to finatu a koe ki ai kaeke kua fai fakakiteaga he gagao.

Fenoga atu ki Osetalia nakai nofo puipui

To maeke ke fenoga atu ki Osetalia mo e nakai nofo puipui kua lata ke:

 • muitua ke he tau puipuiaga ne kua fakatoka he faahi leveki atu ke he tau tagata fenoga mai ki Niu Silani
 • nofo ke 14 e aho i Niu Silani poko Osetalia to tuku fenoga a koe ke he aho ke 15 aki
 • fakapuke e tau pepa fano fenoga ke he 72 e tulā to tuku fenoga mai Niu Silani (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • nakai fai fakakiteaga he gagao COVID-19
 • nakai la fai matutakiaga mo e taha tagata kua moua he COVID-19
 • mailoga ko e talia nakai he tau fenoga nakai nonofo puipui he tau matakavi ne amanaki a koe ke fenoga atu ki ai.

Ka hoko atu a koe ki Osetalia

Ke he magaaho ka hoko a koe ki Osetalia hanei falu mena kua lata ke taute ke fakatumau ke puipui a koe, haau a magafaoa mo e falu tagata mai he gagao COVID-19.

Ke moua falu talahauaga ke he COVID-19 mo e tau matakavi kua tuahā kua hoko ki ai, tau fakatokaaga mae tau o fenoga ki loto he motu mo e tau tiviaga, finatu ke he kupega hila he matakavi ne nofo a koe i ai. Tau talahauaga ke he COVID-19 mae tau maaga kehekehe:

Fakamau hifo e tau matakavi ka finatu a koe ki ai

Fai app e motu ko Osetalia ke lata moe motu katoa ka ko e laulahi he tau maaga igatia foki a lautolu mo e fai app. Maeke a koe ke fakaaoga e tau app nei mo e SIM haau mai Niu Silani. Ko e falu he tau app nei kua lata ia koe ke moua e SIM Osetalia poke tau epe/app.

Kua lata ia koe ke toka e tau app nei he foni haau ke taha e mahina neke moua e koe taha fakailoaaga he magaaho ka fano ke he mai a koe he matakavi ia.

Kaeke kua nakai maeke a koe ke fifili poke moua e app, ti fakaaoaga foki falu puhala ne kua fakatoka he tau pisinisi poke tau matakavi ne fano a koe ki ai tuga e fakamau hifo ke he pepa.

Download hifo e apps kua fakaaoga he tau maaaga kehekehe ke lata mo e tau contact tracing:

Nofo i kaina ka gagao a koe

Ka logona kua nakai malolō e tino haau, ti nofo he kaina ia ne nofo ki ai ti hea atu ke he ekekafo ke moua falu fakailoaaga foki.

Hea atu ke he matakau ne leveki atu ke he tau fakaholoaga mae tau huki fakagata ke lata mo e COVID-19 he numela 1800 020 080. Ko e tau hea mai Osetalia nakai fai totogi. Maeke a koe ke vilo atu 24 e tulā, 7 e aho he faahi tapu.

Fenoga atu ke he Atu Luga mo e nakai nofo puipui

Kaeke kua manako ke fenoga atu ke he Atu Luga mo e nakai nofo puipui kua lata ia koe ke:

 • hokotia e tau fakatokaaga tau faahi leveki tau tagata fenoga mai ke he motu
 • nofo ke 14 e aho i Niu Silani poke Atu Luga to tuku fenoga — ko e kakano he mena nei ko e maeke la koe ke fano fenoga he aho 15 ki mua
 • moua e taha tiviaga ne pehē kua nakai moua a koe he COVID-19 mai he 14 aho to tuku fenoga. Kaeke kua moua ti kua lata ke moua mua e tohi mai he taha tagata gahua he faahi malolō tino ke pehē kua nakai maeke a koe ke fakapikitia falu foki
 • fakaamooli kua nakai fakatali a koe ke moua e tau tiviaga haau mae COVID-19.

Ka hoko atu ke he Atu Luga

Ko e magaaho ka nofo a koe ke he Atu Luga ha hā i ai falu mena kua maeke a ko e ke puipui a koe, haau a magafaoa mo e laulahi tau tagata mai he COVID-19 pihia foki mo e tau mahani fakameā mo e contact tracing.

Moua falu a tau fakalaulahiaga mo e vala tala ke he kupega hila he Fakatufono he Atu Luga (external link)

Fakamau hifo e tau matakavi ka finatu a koe ki ai

Kehe e puhala he Atu Luga ne kua fakaaoga ke fakatatai atu kia Niu Silani. Kua lata ia koe ke: 

 • fakamau ke moua mo e uta viko haau a unique CookSafe QR Card mo ko e ke fakamau e tau matakavi ka finatu a koe kia ai.
 • fakamoui e Bluetooth tracing he CookSafe+ app.

Ko e CookSafe+ mo e NZ COVID Tracer app gahua fakalataha. Ko e ha Bluetooth codes ne kua fakafano mo e fakaputu mai he haau a telefoni ne kua fakaaoga taha app maeke ke moua foki he taha.

Ko e tau app nei gahua fakalataha ti fakakia kua maeke a koe ke moua e fakailoaaga kaeke kua tata atu a koe ke he taha tagata foki ne fakaaoga e app kaeke kua fakamooli kua moua a ia he COVID-19.

Falu vala tala foki hagaao ke he CookSafe QR Card (external link)

Fakamau hifo ke moua e epe CookSafe+ mai he App Store (external link)

Fakamau hifo ke moua e epe CookSafe+ mai he Google Play (external link)

Nofo i kaina ka gagao a koe

Ka nakai malolō a koe he magaaho ka hoko ke he Atu Luga, nofo ke he haau a kaina poke fale tali fenoga mo e tui e puipui pa gutu mo e pa ihu ka fai a koe. Aua neke finatu he tau peleō lau tagata ke finatu ki kaina.

Hea e numela foni he Faahi Malolō Tino he Atu Luga he 29667 ke moua falu fakatonuaga.

Last updated: