Fenoga nakai nofo puipui mai Niue ki Niu Silani | Quarantine-free travel from Niue to New Zealand

Ko e Aho 24 he mahina ha Masi 2021, ke he tulā Niu Silani (Aho 23 i Niue) to maeke a koe ke fenoga mai ki Niu Silani mo e nakai nofo puipui ke he tau kaina kua nonofo ki ai a lautolu ne o mai he falu a motu. Kua talahau e mena nai ko e, fenoga nakai nofo puipui.

Ke he magaaho nai ko e fakaatā ni e puhala nai ki a lautolu ka fenoga mai hala-taha mai i Niue ki Niu Silani.

Ko e fenoga nakai nofo puipui nai kua lata ni mo lautolu ne fenoga mai he Vakalele.

Ko hai kua lata ke fenoga nakai nofo puipui, mai ki Niu Silani?

Kaeke, kua fenoga nakai nofo puipui mai Niue ki Niu Silani, ko e tau matafakatufono he Faahi Immigration to fakatumau agaia ke fakagahua.

Ko e tau tagata o fenoga mai Niue ki Niu Silani, ko e tau tagata kua totou ko e tau tagata Niu Silani (New Zealand Citizen) nakai lata ke moua e Visa poke NZETA (New Zealand Electronic Travel Authority) Kaeke, kua manako Visa a koe ke fenoga mai ki Niu Silani, kua lata a koe ke ole atu ki ai. Kaeke, kua fitā a koe he fai Visa po ke NZETA, nakai lata a koe ke tohi ole atu ki ai.

Tohi ole atu ke moua e Visa po ke NZETA (external link)

Kaeke, kua manako a koe ke fenoga atu ke he taha matakavi

Kaeke, kua fenoga mai a koe I Niue ki Niu Silani ti manako ke fenoga atu ke he taha matakavi foki, lata ia koe ke iloa e tau mena kua lata ke moua to fano atu foki e fenoga haau.

Ke he magaaho nai, lauia ai foki e Atu Kuki Aelani ke he fenoga nakai nofo puipui ki Niu Silani. Nakai pehē e mena ia, kua hahā i ai e Fufua Fenoga Evaeva (Travel Bubble) ke he vahāloto ha Niue, Niu Silani mo e Atu Kuki Aelani.

Kaeke, kua fenoga mai a koe i Niue ke finatu ke he Atu Kuki Aelani to, nofo a koe i Niu Silani ke he 14 e tau aho ato tuku fenoga atu ke he Atu Kuki Aelani.

Fenoga atu ki Ausetalia

Maeke a koe ke fenoga atu ki Ausetalia mo e nakai nofo puipui kaeke kua nofo a koe i Niu Silani ke molea e 14 e aho mo e nakai fakatata atu ke he tau matakavi ne nonofo puipui ai a lautolu ne moua he COVID-19.

Kua lata a koe ke kumikumi po ke heigoa haau kua lata ke taute fakamua to tuku fenoga. Falu a matakavi i Ausetalia ne maeke agaia ke nofo puipui a koe ka hoko ki ai.

Kua lata ia koe ke fakapuke e tau pepa Fano Fenoga Ki Ausetalia ke katoa e 72 e tulā to tuku-fenoga a koe.

Kikite kua iloa e koe e tau mena oti kua lata mo e Fakatufono Ausetalia pihia mo e kautaha vakalele ka fenoga ai a koe. Maeke he tau mena nai ke hikihiki ke he tau magaaho ku.

Tau Hatakiaga ma e tau fenoga i Niu Silani ki Ausetalia (external link)

Kua lata a koe ke moua falu fakatokatokaaga

Ka, nofo a koe i Niue ti manako ke fenoga mai ki Niu Silani mo e nakai nofo puipui, kua lata ia koe ke moua e tau fakatonutonuaga nai;

 • Nakai la fano kehe a koe ke he falu a motu i fafo a Niue mo Niu Slani ke he 14 e tau aho kua mole.
 • Nakai, fai matutakiaga a koe mo ia ne kua moua he gagao COVID-19 he 14 e aho kua mole.
 • Kua lata ke tu fakamamao a koe ke he 2 e mita (po ke mamao atu foki) mai ia lautolu ne nakai fenoga mai i Niue.
 • Lata ke fakaaoga e pa gutu mo e pa ihu haau ka heke e vakalele ka fano ki Niu Silani.
 • Nakai, fai talahauaga tonu a lautolu e tau tagata gahua Malolō Tino, ke talahau kua moua a koe ke he gagao COVID-19. Ko e mena ia kua lauia ai:
  • ke matutaki mo lautolu po ko ia ne kua fakamooli kua moua he gagao COVID-19 ke he 14 e tau aho kua mole
  • po kua moua he tau fakamailoga COVID-19 mo e
  • ke he fakatali ke he hokotaki he tivi COVID-19.

Heigoa ka fakafehagai mo koe, kaeke kua fenoga mai ki Niu Silani?

Ke he malē Vakalele

Ko e fano kehe mai mo e malē vakalele ha Niue to tumau, ni e tau puhala fakagahua tuga famahani ki ai, kua lauia ai e tivi he malolō tino haau fakamua to fano kehe.

Kua, fakaohooho atu fakalahi ki a koe ke tui e pa gutu mo e pa ihu haau ke he malē vakalele.

Ke he fenoga haau

To, atu ki a koe e tau fakailoaaga ke he fakaaogaaga he NZ COVID Tracer app, magaaho fe ke fakaaoga ai e pa gutu mo e pa ihu, fakaako ke he mahani fakameā mo e heigoa ka taute ka logona kua nakai malolō ka nofo ki Niu Silani.

Ke he malē Vakalele a Okalana

To, huhū atu ki a koe falu a tau huhū hagaao ke he malolō tino haau kua toka ke he pepa he tau tagata o fenoga mai Niue.

Ko lautolu e tau tagata gahua i Niu Silani ke he malē vakalele, maeke ia lautolu ke fuafua e momoko mo e vevela he tau tino he falu a magaaho he tau pasese ne fenoga mai i Niue.

Kaeke, kua logona kua nakai malolō e tino haau, to hoko mai ki Niu Silani.
Kaeke, kua logona kua gagao ke he malē vakalele i Niue, to fuafua mo e tivi he taha tagata gahua malolō tino a koe. To fakailoa e lautolu ke he kautaha vakalele pokua lata a koe ke fano fenoga po ke nakai lata. Maeke he kautaha vakalele ke taofi a lautolu nakai maeke ke o fenoga.

Kaeke, kua logona kua lolelole mo e gagao kae ha hā i ai ke he vakalele, hane fenoga mai ki Niu Silani, to muitua ni ke he tau puhala kua mahani ki ai ke lata mo lautolu e tau tagata o fenoga kua gagao. To, ha hā i ai e tagata gahua malolō tino ke he malē vakalele ke fuafua mo e tivi a koe ka hoko mai ki Niu Silani. Ka ha hā i ai e tau fakamailoga COVID-19 ia koe, ko koe, mo lautolu ne fenoga fakalataha mo koe, to o atu loa ke he tau fale nonofo puipui (quarantine facility) ke 14 e tau aho.

Kaeke, kua logona kua nakai 

Ko e ha, ne nonofo kehe ai e tau tagata o fenoga mai Niue mai, ia lautolu ne o mai he tau motu kehe?

malolõ he nofo i Niu Silani, nofo taha ke he kaina ne nofo ai ti vilo ke he Healthline 0800 611 116 ke moua mai ai falu fakailoaaga.

Fakaaoga he malē vakalele ha Okalana e tau puhala ke kitia kua haohao mitaki e tau tagata fenoga mai i Niue ke aua neke pipiki atu po ke tata atu kia lautolu ne o mai he falu a motu.

Ko e, Puhala Haohao Mitaki kua tuku-age ke he tau tagata o fenoga mai Niue ke moua e ataina ke o fano noa ni he malē vakalele ke he 3 e tulā. Nakai fai folau vakalele foki ke hohoko mai ke he malē vakalele ke he 90 e tau minute kakua fakaatā ni ke lata mo e vakalele ka hau i Niue.

To, fakameā fakamua oti, e tau matini ne fakaaoga ke he "Puhala Fenoga Haohao Mitaki" to hoko mai e vakalele, mai i Niue.

To, tamai a mutolu ki tua he vakalele mo e taatu ke he hala pauaki ne o atu ke he terminal kua lata mo e tau tagata fenoga mai NIue. Ko e hala nai to fakamailoga fakamitaki mo e maama ke kitia he tau tagata o fenoga.

To, fakaaoga a mutolu ke he tau border kua taute pauaki ke tivi ai e tau koloa mo e tau katoleta, tau laini kua fakatoka pauaki, fakalataha mo e tau tololi (trolley) kua fakatoka ma mutolu. To, pa e tau laini nai kaeke kua nakai fakaaoga e lautolu ne fenoga mai Niue.

Ko e tau laini ma e tau tagata auloa to poloka kehe e tau hala ia, hakua fakaaoga ni e lautolu ka o atu ke he tau fale nonofo puipui (managed isolation facilities).

Mau, amaamanaki kaeke kua fano fengoa a koe, ne ke hoko mai e tau mena tutupu fakaofo

To toka ni ki a koe e tau mena oti kaeke ke tutupu e tau mena fakaofo ha koe COVID-19. Kua lata ia koe ke fai palana po ke heigoa ka taute kaeke, kua mule mo e totua e fenoga liu ki Niue. 

Heigoa ka taute ka hoko mai ki Niu Silani?

Kaeke, kua fenoga mai a koe ki Niu Silani mo e nakai nofo puipui, ha hā i ai falu mena kua lata ia koe ke taute, ke haohao mitaki mai he COVID-19.

Fakaaoga e mahani fakameā

Holoholo tumau e tau lima aki e vala moli po ke fakaaoga e vai holoholo lima pauaki (hand sanitiser). Koho po ke tihe ke he tuli ao lima.

Fakamau hifo e tau fanoaga haau

Fakaaoga e NZ COVID Tracer app ke fakamau hifo e tau fanoaga haau, ke maeke ia mautolu ke fakailoa atu ki a koe, kua ha hā i ai e gagao kua tupu ke he taha he tau mena kua fano a koe ki ai.

Ko e tau pisinisi oti mo e tau fale gahua oti i Niu Silani kua ha hā i ai e tau QR code kua fakatatā ai ke he tau kaupā po ke tau gutuhala he tau fale gahua.

Fakaaoga e NZ COVID Tracer app ke sikene (scan) e QR code ke tohiaki e tau mena oti ka fano a koe ki ai.

To fakaaoga he tau tagata gahua malolō tino e tau tala oti ke mouaaki a koe kaeke kua ha hā i ai a koe ke he matakavi ia ne kua mooli kua tupu ai e COVID-19.

Manatu ke:

 • Sikene (scan) e QR code haau ke he tau mena oti ka fano a koe ki ai.
 • Fakamoui e Bluetooth ke fakapikiaki e NZ COVID Tracer app- maeke he mena nai ke kumiaki a lautolu ne tata a koe ki ai.

Fakamau hifo e NZ COVID Tracer

Maeke foki ke moua e tau fanoaga haau kaeke ke tohi hifo mo e fakamau e higoa haau ke he pepa.

Muitua ke he:

 • tau fanoaga haau
 • ine fe ne fano ai a koe ki ai aho mo e tau taimi
 • ko, hai ne feleveia mata mo koe.

Ko e tama pepa NZ COVID Tracer app to moua e koe ka hoko mai. Kua fakaliliu foki ke he vagahau Niue [PDF, 668 KB].

Tau e tau pa gutu mo e tau pa ihu

Tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu ke he tau vakalele oti ka fenoga mai ki Niu Silani.m Ka nakai fai a koe, to foaki atu ai he tau tagata gahua vakalele.

Kua lata foki ke tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu ke he tau peleōafi heke auloa. Kua fakaohooho atu foki ke tui kaeke, kua nakai maeke ia koe ke tu fakavehā mo e falu a tagata.

Ko hai kua lata ke tui e tau pa gutu mo e tau pa ihu?

Kaeke, kua nakai malolō?

Ka, logona e koe kua nakai malolō, nofo he mena ne nofo ai ti hea e Healthline 0800 611 116 ke moua e tau hatakiaga.

Lali, ke iloa e tau Fakpapahiaga Fakaofo
Lali ke iloa mooli e tau Fakapapahiaga Fakaofo kehekehe. Ko e tau fakailoaaga ke lata mo e tau nonofoaga kehekehe he tau Fakapapahiaga Fakaofo ha i ai ki hinei

Fenoga liliu ki Niue

Ke he magaaho nai ko e tau fenoga nakai nonofo puipui kua fakaatā ni e puhala nai ki a lautolu ka fenoga mai hala taha mai i Niue ki Niu Silani. Ko e amaamanakiaga he Fakatufono ke fakaatā e tau fenoga nakai nonofo puipui mai i Niue ki Niu Silani, ka e nakai la iloa ia po ke tau magaaho fe.

Kua lata he Fakatufono Niue ke fakamooli e tau tagata oti kua manako ke fenoga ki Niue, mo e numela tagata kua gata mai he 30 e pasese ke he tau faahi tapu ne ua.

Ke, moua e fakaatāaga ke fano fenoga, kua lata ke taute e tau mena nai:

 • Ataina, ke fano fenoga ki Niue.
 • Tau mumuituaaga, kua fakatoka he Fakatufono Niue kua lauia ai, kua lata a koe ke nofo i Niu Silani ke 14 e aho to fenoga.
 • Kaeke, kua fenoga a koe mo e nofo puipui ke he 14 e aho i Niue, kua lata ke fakakite kua tivi a koe mo e fuafua kua nakai mooli e hokotaki COVID-19, kua lata foki ke molea e 4 e aho gahua, to fano kehe a koe.
 • Kaeke, kua ole a koe, ke nofo tokotaha (self-isolation) kua lata ke fakakite 2 hokotaki COVID-19 kua nakai moua a koe he gagao COVID-19 mo e molea 4 e aho gahua to fano kehe a koe mo e 9 e aho mai i mua ia.
 • Fakapuke e pepa fakaatā he faahi malolō tino ke fano fenoga, ki loto ke he malē vakalele lahi ha Okalana.

To, fakamooli he Faahi Malolō Tino ha Niue e tau aho he tivi COVID-19 haau mo e magaaho fe, ke fano fenoga ai.

Ke iloa po ke maeke nakai a koe ke fano fenoga ki Niue mai i Niu Silani, imeli atu ke he Niue.SEcGov@mail.gov.nu

Kaeke, ko koe mai Niue ti kua fitā he nofo ke he tau fale nonofo puipui/nonofo-tokotaha (self-isolation)

Nakai, lauia a koe ke he talahauaga nai, kaeke kua fitā a koe he nofo ke he tau nonofoaga ia. Ka e lauia agaia ni a koe ke he 14 e aho, mo e totogi ni e koe e tau aho ne nofo ai koe ke he tau kaina ia.

Last updated: