Gahua fefe e vai-huki COVID-19 | How the vaccine works

Ko e vai-huki COVID-19 nakai fai totogi, moua noa, ke lata mo e tau tagata oti a Niu Silani kua molea e 12 he tau-tau moui.

Finatu ke he Book My Vaccine po ke, hea-atu ke he COVID Vaccination Healthline ke fakamau e higoa haau.

Nakai fai totogi e vai-huki COVID-19, moua noa ti ataina ke he tau tagata oti a Niu Silani.

Ka oti e huki haau ko e puipui ni e koe a koe mo e maeke ia koe ke fakatokolalo hifo e fakapikisiaaga he COVID-19 ke he magafaoa, tau kapitiga mo e komuniti (community) katoa.

Ka katoatoa e huki haau to nakai mukamuka ke moua a koe he tau gagao lalahi.

Gahua e vai-huki ke fakaako atu ke he tau momoko totoko he tino haau ke tau atu mo e mailoga e tau moko gagao.

To moua e koe ke he mena nai e tau fakailoaaga mahuiga hagaao ke he gahuaaga he vai-huki.

Vai-huki mRNA

Ko e vai-huki Pfizer ko e vai-huki mRNA. haha iai e talahauaga mahuiga ke he taha vala he moko gagao ko e SARS-CoV-2 (COVID-19) kua talahau ai ko e 'spike protein' Ko e spike protein ko e tau tama vala kakano ikiiki i luga he tau moko gagao.

Ka katoatoa e huki haau, maeke he tino haau he magaaho ia ke totou e genetic code mo e taute falu a taaki kehe spike protein.

Ko e immune system haau ka kitia e tau spike protein nai mo e fakaako a lautolu ke tau-atu ke he COVID-19. iloa, ko e manako ke tototko-atu ke he tau moko gagao nai ke aua neke hoko atu ke he tino haau.

Ko e genetic code mai he vai-huki kua moumou mo e utakehe fakamafiti mo e mukamuka mai he tino haau.

Tau mena mahuiga kua lata ke iloa ke he vai-huki mRNA

Nakai maeke he vai-huki nai ke atu e COVID-19 ki a koe

Ko e vai-huki mRNA nakai haha iai e ha moko gagao ne maeke ke moua mai ai e COVID-19 po ke ha moko gagao foki po ke momoui po ke kua mamate.

Nakai lauia e DNA haau ke he vai-huki nai

Nakai lauia po ke matutaki e DNA haau po ke tau genes. Ko e vai-huki mRNA nakai hoko ke he loto-uho he tau cells he tino haau, ko e tokaaga haia he DNA.

Kua molea e loga he tautau he moua ai mo e talaga ai e vai-huki mRNA

Ko e vai-huki mRNA talaga mo e moua mai hakoe matutakiaga mo e tau fakafehagaiaga auloa he tau kautu.

Ko e tau tagata kumikumi kua fakaako mo e gahua mo e vai-huki mRNA ke he loga mo loga he tau tau. kua lauia ai foki e tau fakaako ke he tau vai-huki ke totoko-atu ke he tau gagao fulu, Zika, tau gagao magiho mo e falu a moko gagao foki ne higoa ko e cytomegalovirus (CMV).

Ko e tau saienetisi kua molea atu foki e tau kumikumi ke he fanoaga kolonavailisi (coronavirus) tuga e SARS mo e MERS ka, kitia he tau saienetisi e kolonavailisi ne mouai ai e COVID-19 ti moua mafiti foki e tau lagatau ke lata mo e COVID-19.

Pete ni ko e tau tekenoloti kua foou agaia, kua fita ni e vai-huki nai he muitau e tau tiviaga kua haohao mitaki mo e muitua ke he tau fakatufono.

Kua lauia ai foki e tau tiviaga fakataitai laulahi ke laghomatai ke kitia e mitaki mo e haohao mitaki he vai-huki. Ko e vai-huki Pfizer kua fakaaoga tuai he lalolagi katoa ka e muitua agaia ni e onoono mo e tokamata ki ai po ke fefe e haghaga-mitaki mo e haohao mitaki.