Ko hai ka moua e huki COVID-19? | Who can get a vaccine?

Ko e vai-huki COVID-19 nakai fai totogi, moua noa, ke lata mo e tau tagata oti a Niu Silani kua molea e 12 he tau-tau moui.

Finatu ke he Book My Vaccine po ke, hea-atu ke he COVID Vaccination Healthline ke fakamau e higoa haau.

Nakai fai totogi e vai-huki COVID-19, moua noa ti ataina ke he tau tagata oti a Niu Silani Nakai, tupetupe ke he Visa po ke sitisenesipi (citizenship) haau. To nakai fakaaoga e mautolu e tau talahauaga kua moua ke lata mo e tau gahua faka-Immigration to puipui foki e tau talahauaga ke he moui haau.

Ka oti e huki haau kua puipui ni e koe a koe mo e maeke ia koe ke fakatokolalo hifo e fakapikisiaaga he COVID-19 ke he magafaoa, tau kapitiga mo e komuniti (community) katoa.

Ke he mena nai to moua e koe e tau talahauaga hagaao ko hai ka moua e huki, lauia ai e tautau moui, po kua fatu a koe mo e faka-huhu tama po kua fai kehe ne logona e koe ke he tino hakoe vai-huki po kua haha iai e falu gagao ke he tino kua nakai iloa ki ai.

Kaeke ko koe kua lalo hifo he 12 e tautau

Ko e tau tagata kua lalo hifo he 12 e tautau, kua nakai lata ke moua e vai-huki Pfizer ke he magaaho nai.

Kaeke ko koe kua molea e 65 e tautau moui

Kua kitia ke he vai-huki kua aoga lahi mo e kua haohao mitaki ke lata mo e tau tagata kua molea e 65 he tautau moui.

Kaeke, ko koe ko e tagata kai ni he tau kai lau-akau (vegetarian) pokua allergic

Aoga e vai-huki ma e tau tagata kai ke he tau kai lau-akau. Nakai haha iai ha mena kai tuga e tau kai vala manu, povi, puaka po ke falu manu foki.

nakai, haha iai foki e tau antibiotics, tau kai vala toto, DNA, tau fufua polotini (egg proteins) gluten, tau vala puaka, soyapo ke latex (ko e vial stopper kua talaga-aki e momi po ke lopa bromobutyl).

Kumi e tau mena katoatoa ne talaga-aki e vai-huki Pfizer (external link)

Kaeke kua fatu (pregnant) a koe

Kaeke, kua fatu a koe, maeke a koe ke moua e huki COVID-19 ke he ha magaaho ni he fatu haau.

Ko e tau talahauaga ne moua mai ia lautolu ne fatu mo e kua fita he moua e huki, kua kitia ai nakai haha iai ha tupetupeaga ke he fakaholoaga he vai-huki COVID-19.

Ko e hukiaga ke he magaaho ne fatu ai kua lagomatai lahi ke lata mo e moui he tama mukemuke ke he manava, hakua kitia ki ai e uta-aga e tau moko mitaki (antibody) ke he tau hoko-toto mo e puke huhu, kua maeke ke puipuiaki e tama mukemuke ke aua neke lauia noa ke he tau gagao.

Kaeke kua fai huhu a koe po ke fai mena kua tupetupe ki ai, tutala atu ke he tau pulotu malolo tino.

Kaeke kua lali/manako a koe ke talaga/fanau tama

Kaeke kua amaamanaki a koe ke talaga tama, maeke a koe ke moua e vai-huki Pfizer.

Nakai lauia e tau genes haau ke he vai-huki Pfizer Ko e mRNA mai he vai-huki nakai hoko ke he loto-uho he tau cells he tino haau, ko e tokaga haia he DNA haau.

Nakai fai vala he vai-huki po ke spike protein ne kua talaga, ka hoko ke he tau fufua (ovaries) talaga tagata haau po ke tau fua sega-laho (testes) he tagata taane.

Kaeke, kua fai kehe e logonaaga haau ke he vai-huki

Kaeke kua haha ia koe e tau logonaaga kua-kehe kua lalahi mo e mamafa ke he tau huki he tau magaaho kua mole, tutala atu ke he Ekekafo magafaoa haau, tau pulotu malolo tino mo e tagata huki.

Kaeke kua fai talahauaga tuai kia koe hakoe tau logonaaga kua-kehe, ke he tino (anaphylaxis) hakoe tau vai-huki?

Nakai lata a koe ke moua e vai-huki kaeke kua fai talahauaga pihia:

  • ke he tau talagaaga po ke tauteaga he vai-huki Pfizer
  • ke he tau huki fakamua he vai-huki Pfizer.

Heigoa i loto ke he vai-huki Pfizer — Minisituli Faahi Malolo Tino (external link)

Ka, nakai malolo mitaki po kua fai fiva (fever) po kua velvela e tino haau

Ka nakai malolo mitaki he aho he aponimene haau po kua molea e velavela he tino ke he 38°C, kua lata ke fakatali e huki a to malolo mitaki a koe.

Kaeke kua fai huki foki

Nakai maeke a koe ke moua e huki COVID-19 ke he magaaho ia ka fai huki kehe foki. Toka ke fai magaaho po ke fai veha, falanaki atu ke he vai-huki.

Ko e vai-huki fulu (flu vaccine)

Fakaata 2 e faahi tapu he vahaloto he huki COVID-19 mo e huki fulu (flu).

Ka, fai huki COVID-19 aponimene a koe, lali ke moua mua 2 e huki COVID-19-ko e tau huki nai kua lata ke moua 3 e faahi tapu he vahaloto. to moua e huki fulu haau 2 e faahi tapu he mole atu e huki ke lagaua-aki haau.

Ka, nakai fai aponimene huki COVID-19 a koe ti finatu ke huki fakamua e huki fulu haau. Maeke ia koe ke moua e huki COVID-19 fakamua haau ka mole-atu 2 e faahi tapu.

Ko e tau vai-huki Misele, Mumps mo e Rubella (MMR)

Manatu a mautolu ke tala-atu, ke moua mua, 2 e huki haau---ko e tau huki nai kua lata ke he 3 e faahi tapu he veha mamao.

Ka, moua fakamua e huki COVID-19 haau, kua lata ia koe ke fakatali ke he 2 e faahi tapu he mole atu e huki ke lagaua-aki to mou e huki MMR.

Kaeke kua moua fakamua e huki MMR haau, kua lata ke fakatali ke molea 4 e faahi tapu to moua e huki COVID-19 fakamua haau.

Ka, haha iai ha lekua malolo tino ke he moui haau

Kua kitia mai he tau kumikumiaga kua gahua mitaki e vai-huki ke he tau tagata oti, tau talahauaga (sex) tau tagata mai fefe (race) tau motu fe ne o mai ai (ethnicity) mo e tau tutuaga he tau malolo tino (medical condition).

Maeke a koe ke moua fakamua e vai-huki kaeke kua 16 e tautau haau mo e molea mo e haha ia koe e tau mena nai:

  • fai lekua e malolo tino haau kua lata ke moua noa e huki fulu, lauia ai a lautolu kua fatu/fai tama (pregnant)
  • kua fuafua a koe kua moua he gagao nakai maopoopo e manamanatuaga (kua lauia ai e schizorphrenia, major depressive disorder, bipolar disorder or schizoaffective disorder mo lautolu e tau tagata lalahi kua putoia ke he tertiary mental health mo e addiction services)
  • kua tokoluga lahi e toto mo e nakai leveki atu ki ai. ke he tau mena pe he nai, ko e kelea lahi kua talahau ko e 2 po ke molea e tau segavai/ vai lakau ke leveki-aki e toto
  • Kua molea-atu e mamafa haau (talahau ai ko e BMI ≥40).

Ke moua falu a hatakiaga ma e tau hukiaga po kua fai matematekelea lahi e malolo tino haau, po kua haha iai e tau tului, scans, po kua inu segavai mo e tau vai-lakau, finatu ke he uepesate he Minisituli Faahi Malolo.

Tau hatakiaga ke lata mo e vai-huki ma lautolu kua fai talahauaga ke he tau malolo tino - Minisituli Malolo Tino.

Last updated: