Hukiaga mo e gahua haau | Vaccination and your job

Ko e vai-huki COVID-19 nakai fai totogi, moua noa, ke lata mo e tau tagata oti a Niu Silani kua molea e 12 he tau-tau moui.

Finatu ke he Book My Vaccine po ke, hea-atu ke he COVID Vaccination Healthline ke fakamau e higoa haau.

Lahi he tau gahua i Niu Silani ke he magaaho nai ke taute he tau tagata ne nakai la moua ia e huki.

Kumikumi atu ko e heigoa ka taute kaeke kua fai gahua a koe kua lata ke taute he tagata gahua kua fita he moua e huki totoko-atu ke he COVID-19.

Kua lata he Pule Gahua/Faahi Gahua haau ke puipui e tau tala hagaao ki a koe

Nakai maeke he Pule Gahua/Faahi Gahua haau ke fakatukuogo atu po ke tufatufa e tau tala hagaao ke he huki haau a to tukuage e koe e fakaataaga po kua haha iai taha talahauaga kehe i lalo hifo he Privacy Act.

Nakai lata ia koe ke talaage ke he Pule Gahua/Faahi Gahua haau, kua fita a koe he moua e huki. Ka, fifili a koe nakai manako ke huki nakai lata ke talaage ki ai, ko e ha.

Kaeke, kua haha iai e tuaga haau kua lata ke huki ni he taha tagata huki pauaki ka e fifili nakai lata ke talahau atu, to taute ni he Pule Gahua/Faahi Gahua haau a koe, ko e taha he tau tagata nakai la moua e huki, kua lata foki ia lautolu ke fakamaama atu ki a koe.

Kaeke ko e gahua haau kua lata ke taute he tagata kua moua e huki

Kaeke kua manatu e Pule Gahu/Faahi Gahua haau ko e tau gahua kua lata ni ke taute e lautolu kua fita he moua e huki hakoe tau malolo tino mo e haohao mitaki, kua lata ke taute fakamua e fuafuaaga he tuaga COVID-19. Ko e fuafuaga nai kua lata ke taute auloa mo e falu a tagata gahua, tau Union mo e tau hukui gahua.

Ko e fuafuaaga nai kua lata ke manamanatu ke he:

  • kitiaaga he tau tagata gahua kua fita he fehagai (exposed) mo e COVID-19 ka e taute ha lautolu a tau gahua
  • ko e hagahagakelea he tau lekua - kaeke kua hoko ke he kominiuti (community).

Haha iai e tau hatakiaga mai he faahi WorkSafe ke lata mo e tau fuafuaga hagahagakelea pe he nai.

Fuafua po ke haha iai nakai ha talahauaga keh, kua lata ke taute he tagata gahua kua fita he moua e huki (external link)

Fakagahua agaia ni e tau fakatufono mo e tau tonuhia Faahi Gahua, putoia ai foki:

  • taute e tau hikihikiaga mo e tau fakatokatokaaga gahua ke he mahani he talia auloa
  • fe-matutaki-aki mo e fe-tutala-aki ke he puhala kua fakamooli
  • taofi e puhala kitekite tagata (discrimination) ke he tau tagata gahua hakoe huki.
  • aua taute e tau fifiliaaga ke faka-hagahagakelea-aki e tau tagata gahua hakoe huki.

Gahua ke he tau katofia hagahagakelea po ke tau kaina nonofo taki-tokotaha po ke nonofo puipui (MIQ)

Pete ni kua nakai kaka lahi ke moua e huki kua ataina e tau tagata taki-tokotaha ke fifili po ke huki nakai ke he COVID-19, ka ko e tau kaina MIQ mo e tau katofia kua kitia e tokoluga he gagao to huki ai e lautolu kua oti he moua e huki COVID-19. Ko e mena nai ke lauia ai e tau tagata gahua fakatufono ne gahua ke he tau male-vakalele, tau ua-afo mo e tau vakalele.

Haha iai e faka-keheaga ke he tau mena nai. Fakatai pe he; maeke he tagata ne nakai la huki, ke hu-atu po ke taute taha gahua kua lata ke puipuiaki e moui he taha tagata, malolo tino mo e haohao mitaki ke he tau magaaho matematekelea mafiti po kua haha iai e malolo he fakatufono.

Hukiaga kua lata mo lautolu kua gahua ke he tau katofia kua tokoluga e gagao

Taute fefe e tau-fetoko

Kaeke kua tau-fetoko a koe mo e Pule Gahua/Faahi Gahua haau hakua nakai fe-tatai-aki ke he tau gahua kua lata ke taute ni e ia kua moua e huki, maeke a koe ke finatu ke he Early Resolution Service. Moua noa e puhala nai po ke fakaholoaga ke lali ke moua e mafola ke he lekua kua tupu.

Faahi Gahua Faka-mafola lekua (external link)

Falu fakailoaaga foki

Hukiaga mo e Gahuaga COVID-19 Employment NZ (external link)