Fakamau e higoa haau ke lata mo e fakaholoaga huki fakagata ma e gagao COVID-19 | Booking your COVID-19 vaccination

Kaeke kua hoko e magaaho ke fakamau haau a higoa, maeke ia koe ke fakamau e haau a higoa ma e huki fakagata ki luga he laini hila poke vilo telefoni.

Ko e vai-huki COVID-19 nakai fai totogi, moua noa, ke lata mo e tau tagata oti a Niu Silani kua molea e 12 he tau-tau moui.

Finatu ke he Book My Vaccine po ke, hea-atu ke he COVID Vaccination Healthline ke fakamau e higoa haau.

Ko e tau puhala ke fakamau e higoa ki luga he laini hila

Fakamau haau a higoa ki luga he laini hila ke he Fakamau e higoa ke lata mo e haau a huki fakagata (Book My Vaccine) (external link) koe puhala mafiti hanai ke fakamau haau a higoa ke lata mo e fakaholoaga huki fakagata.

Kaeke kua nakai la hoko e magaaho haau ke fakamau haau a higoa, maeke ia koe ke tohi e haau a higoa ke maeke ia mautolu ke fakailoa atu e magaaho kua lata tonu ia koe ke fakamau e haau a higoa.

Kavi ke he 5 e miniti ke fakamau haau a higoa ki luga he laini hila.

Kaeke kua fai lekua a koe ke he magaaho ka fakamau haau a higoa poke manako a koe ke hiki haau a tau fakailoaga fakatagata, maeke ia koe ke meli hila atu ke he matakau ne Fakamau ke Moua e Haaku a Huki Fakagata.

Meli hila: booking@vaccine.covid19.health.nz

Fakamau e higoa ke lata mo e haau a huki fakagata (Book My Vaccine) (external link)

Ko e tau puhala ke fakamau e higoa ka hea telefoni

Maeke ia koe ke fakamau haau a higoa ka hea telefoni mo e vilo kehe COVID Vaccination Healthline he numela foni 0800 28 29 26.

Ko e tau hea oti ke he numela nai kua nakai fai totogi, mo e kua atā e matakau ke he matahola 8 he magaaho pogipogi ke hoko atu ke he matahola 8 he magaaho afiafi, ke he 7 e aho he faahi tapu. Maeke ia koe ke ole ke he taha tagata fakaliliu kupu kaeke kua manako a koe ke he taha.

Tau mena kua lata ia koe ke mailoga he magaaho ka hea

To fai magaaho a koe ka fakatali to tali atu e haau a hea, ne kua fa lavelave e tau laini foni — fakamolemole ti fakahautoka mai. Kaeke kua tali e haau a hea, kavi ke he 15 e miniti ke fakamau haau a higoa ke lata mo e haau a fakaholoaga huki fakagata.

Ka hea e koe, mitaki kaeke kua hāhā mo ko e e haau a numela NHI (National Health Index). Mafiti e fakamauaga he haau a higoa kaeke kua hāhā ia koe e numela nai. Maeke ia koe ke moua e haau a numela NHI he taha laupepa talavai, laupepa hulu poke laupepa ke lata mo e tiviaga he haau a malolō tino, poke taha tohi mai he fale gagao. 

Ko e tau puhala ke hiki e fakamauaaga he haau a higoa

Kaeke kua manako a koe ke hiki poke uta kehe e fakamauaga he haau a higoa

Kaeke kua gagao a koe to hoko haau a magaaho fafati

Kaeke kua gagao a koe he aho ne fakamau haau a higoa ke moua e huki fakagata, kua lata ia ko e ke liu ke fakamau ke he taha magaaho foki. Maeke ia koe ke moua haau a huki fakagata kaeke kua liu a koe malolō foki.

Kaeke kua hāhā ia koe e tau fakakiteaga ke he gagao COVID-19, finatu ke moua e taha tiviaga mo e nofo i kaina to moua e fakailoaga he haau a tiviaga nei. Maeke ia koe ke moua haau a huki fakagata ke he magaaho ka moua e koe e tiviaga kua nekativi.

Falu a puhala foki ke moua e huki fakagata

Lalafi atu ke he fakamauaga he tau higoa ma e fakaholoaga nei, hāhā i ai falu a puhala ke maeke he tau tagata ke moua ha lautolu a huki fakagata. Putoia ai e huki fakagata ke he tau gahuaaga mo e falu a fakaholoaga huki fakagata kua taute pauaki viko takai he motu.

Ke he falu a tau matakavi kua toka ki fafo he tau loto taone, to huki fakagata e tau vahega tagata oti he tau matakavi nei ke he taha ni e magaaho ke fakamukamuka aki a lautolu.

Ke he haau a Ekekafo Magaafaoa GP

Loga e tau Ekekafo magaafaoa GP kua maeke ke foaki e tau huki fakagata ma e gagao COVID-19 mo e maeke ke fakamau fakahako e tau higoa kia lautolu. Ke iloa ko e fai fakaholoaga pehe nai nakai kua foaki he haau a Ekekafo magafaoa GP, finatu ke he Healthpoint.

Huki fakagata ma e gagao COVID-19 — Healthpoint (external link)

Ko e puhala ke moua tuai e huki fakagata

Maeke ia koe ke moua tuai e huki fakagata kaeke kua fenoga a ko e ke he tau motu kehe ha ko e tau kakano fakalofa ha koe matemate kelea poke hāhā i ai falu a mena mahuiga foki ma e tuaga he motu.

Fakamauaga he higoa ke moua e huki fakagata ke lata mo e tau fenoga ke he tau motu ke he — Faahi Gahua Malolō Tino (external link)

Kaeke ko koe taha he tau Ofisa ne leveki e tau katofia poke taha tagata gahua MIQ

Kua poaki malolō ke mumui tua oti ki ai e tau tagata gahua ne leveki e tau katofia he motu mo lautolu kua gahua ke he tau kaina nonofo puipui fakakuolenetini (MIQ) ke moua e tau huki fakagata ke puipui mai ia he gagao COVID-19.

To fakamau e mautolu e haau a tau fakailoaga fakatagata ke he ha mautolu a tau fakamaauaga pihia mo e haau a pule gahua, to matutaki mogoia kia ko e hagaao ke he fakamauaga ke lata mo e haau a huki fakagata.

Kua lata ke putoia foki haau a tau fakailoaga fakatagata ki loto he Border Workforce Testing Register (BWTR) Fakamolemole ti huhū atu ke he haau a pule gahua ke fakakia kua putoia mooli nakai haau a higoa pihia mo e haau a tau fakailoaaga faka tagata (putoia ai e haau a aho fanau, numela foni moe numela NHI) mo e kua hako nakai e fakamauaga ki loto he BWTR.

Kaeke ko koe taha he tau tagata ne leveki e tau katofia he motu poke tagata gahua MIQ mo e nakai la fai matutakiaga taha kia koe hagaao ke he haau a fakamauaga ke moua e huki fakagata, tutala mo e haau a pule gahua.

Fakalaulahi haau a iloaaga ke he huki fakagata ma e tau tagata gahua ne leveki e tau katofia pihia mo e tau tagata gahua MIQ