Tau Fakapapahiaga Fakaofo | The Alert Levels

Kumikumi atu po ke, heigoa kua lata ke taute ke he tau fakapapahiaga kehekehe