Tau pa mata mo e tau pa gutu | Face coverings and masks

Maeke he tau pa mata ke tukutuku hifo e uta fanoaga he gagao COVID-19. Lagomatai ke taofi e tau hihina kua uta fano ke he magaaho ka tutala ai, kata, koho poke tihe. Putoia ai foki e tau tagata ne kua moua he gagao COVID-19 kae malōlō mo e nakai haha I ai e tau fakamailoga he gagao.

Tau pa mata i lalo hifo he fakapapahiaga Numela 1

Ko e magaaho ka fano kehe a koe mo e kaina haau.

Kua fakaohooho atu a mautolu kia koe ke tui e pa mata ke he magaaho kua nakai maeke ia koe ke tu mamao mai he falu tagata, fakatai ka pe he kua apiapi lahi e tau matakavi i loto he tau fale.

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e tau pa mata kehe magaaho ka:

 • heke a koe hke he tau peleoafi heke auloa.
 • he tau vakalele.

Ko e tau magaaho ka nofo a koe ke he haau a fale gahua

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e tau pa mata kaeke ko koe taha tagata fakaholo:

 • he teketi poke peleoafi heke auloa
 • heke a koe he peleoafi lau tagata.

Tau pa mata i lalo hifo he fakapapahiaga Numela 2

Ko e magaaho ka fano kehe a koe mo e kaina haau.

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e tau pa mata kehe magaaho ka:

 • heke a koe he peleoafi lau tagata, vakalele (pihia ka nofo ke he matakavi ka hokoatu haau a fenoga mo e tuku fenoga atu tuga e tau fale tuleni mo e leoaga pasi) pihia ka heke i loto he tau tekesi po ke tau peleoafi heke auloa.
 • ka ahiahi atu ke he tau fale ne leveki kia lautolu kua gagao po ke tau fale ne leveki atu ke he tau fuakau
 • i loto he tau pisinisi sela koloa, tau fale koloa lalahi, tau fale talavai, tau mall, tau makete ne toka i loto, tau fale sela kai ke uta ke kai i kaina, mo e tau matakavi ne tolo ki ai e tau tagata, tau fale ne toka e tau taoga mo e tau fale pepa
 • ahiahi atu ke he tau matakavi ne tolo e tau tagata ki ai tuga e tau fale hopo mo e tau fale fakafili, tau fale ne toka ai e tau faahi gahua takitaki maaga piha mo e tau faahi gahua fakatufono, mo e tau tagata gahua he faahi ne leveki ke he tau tagata ne hāhā ki ai e tau laulau kua lagomatai aki e tau tagata.

Ko e tau magaaho ka nofo a koe ke he haau a fale gahua

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e tau pa mata ke he magaaho ka:

 • gahua he faahi ne fakapotopoto ki ai e tau tagata tuga e fale hopo,faahi fakafili, tau faahi gahua he takitaki maaga pihia mo e faahi gahua fakatufono mo e tau ofisa lagomatai kehe tau tagata
 • ko e tagata tufa koloa ke he tau atulese he tau kaina nonofo — tui ni he tau tagata fakaholo e tau pa mata kaeke kua o mai ki fafo he tau peleoafi
 • gahua ke he tau fale kai ikiiki, tau fale kai lalahi, tau pa-kava, tau kalapu, fale kai supo mo e ha pisinisi kua sela kai mo e inu kua fakafetui mo e tau tagata fakatau
 • gahua ma e taha fale gahua kua tata e tau matutakiaga — fakatai, taufale hifiulu mo lautolu kua gahua ke fakafuluola e tau tagata
 • gahua ke he fale koloa — mo lautolu kua gahua ki lalo hifo he tau fakapapahiaga 3 mo e 4
 • gahua ki loto he fale ne fakaaoga he tau tagata — fakatai, ko e fale pepa, fale ne toka e tau taoga poke fale faofao tino — ko lautolu e tau tagata ne gahua ke he tau fale ne toka e tau pa koukou kua nakai lata ke tui e tau pa mata.
 • ko e tau tagata fakaholo tekesi, tau peleoafi heke auloa, poti lau tagata, pasi poke tuleni kua fakaaoga mo lau aki e tau tagata — nakai putoia e tau pasi aoga pihia mo e tau posi lau tagata mai he Faahi Tokelau he motu ke he Faahi Tonga he motu.

Tau pa mata i lalo hifo he fakapapahiaga Numela 3

Ko e magaaho ka fano kehe a koe mo e kaina haau.

Kua fakaohooho atu kia koe ke tui e pa mata mo e nofo ke 2 e mita he mamao mai he tau tagata he magaaho ka fano kehe mai a koe mo e kaina. Muaatu kaeke kua uka ia koe ke nofo mamao mo e falu tagata foki. Fakatai, ko e magaaho ka fano a koe ke tamai e tau kai he fale kai.

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e tau pa mata kehe magaaho ka:

 • heke a koe he peleoafi lau tagata pihia ka nofo ke he tau matakavi ka hoko atu haau a fenoga mo e tuku fenoga atu, fakatai ko e tau malē vakalele, tau fale ne toka e tau tuleni pihia mo e tau leoaga pasi
 • he tau vakalele
 • ki loto he tau teketi poke tau peleoafi heke auloa
 • ka ahiahi atu ke he tau fale ne leveki a lautolu kua gagao
 • ka ahiahi atu ke he tau fale ne leveki atu ke he tau fuakau
 • kaeke ko koe taha tagata fakatau poke taha kalaeene he pisinisi poke faahi gahua kua gahua he tau fufuta puipuiaga nei, fakatai ko e tau fale koloa lalahi, tau fale talavai mo e tau fale utu penesini
 • ahiahi atu ke he tau matakavi ne tolo e tau tagata ki ai tuga e tau fale hopo mo e tau fale fakafili, tau fale ne toka e tau faahi gahua takitaki maaga piha mo e tau faahi gahua fakatufono, mo e tau tagata gahua he faahi ne leveki ke he tau tagata ne hāhā ki ai e tau laulau kua lagomatai aki e tau tagata.

Ko e tau magaaho ka nofo a koe ke he haau a fale gahua

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e pa mata kaeke ko koe taha tagata gahua kua lagomatai e tau tagata fakatau ke he tau pisinisi poke tau faahi gahua kua fakagahua i lalo hifo he fakapapahiaga Numela 3. Kua lata ia koe ke tui e pa mata kaeke kua gahua a koe:

 • he tau fale koloa lalahi, fale koloa ikiiki, fale penesini, fale laesini tulasi, fale talavai, fale ne toka e tau kai, fale ne unu ni e koe haau a tau mena tui, fale ika, fale koloa sela vesetapolo, mall, fale tupe poke fale fakahū tohi ha Niu Silani
 • gahua he faahi ne tata ke he tau tagata he fale hopo, faahi fakafili poke faahi gahua kua lagomatai kehe levekiaga he tau tagata
 • ko e tagata tufa koloa ke he tau atulese he tau kaina nonofo — tui ni he tau tagata fakaholo e tau pa mata kaeke kua o mai ki fafo he tau peleoafi
 • ko e tau tagata fakaholo tekesi, tau peleoafi heke auloa, poti lau tagata, pasi poke tuleni kua fakaaoga mo lau aki e tau tagata — nakai putoia e tau pasi aoga pihia mo e tau posi lau tagata ke he Faahi Tokelau he motu mo e Faahi Tonga he motu.

Tau pa mata i lalo hifo he fakapapahiaga Numela 4

Ko e magaaho ka fano kehe a koe mo e kaina haau.

Kua fakaohooho atu kia koe ke tui e pa mata mo e nofo ke 2 e mita he mamao mai ia he tau tagata he magaaho ka fano kehe mai a koe mo kaina. Muaatu kaeke kua uka ia koe ke nofo fakamamao mo e falu tagata foki. Fakatai, ko e magaaho ka fano a koe ke tamai e tau kai he fale kai.

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e tau pa mata kehe magaaho ka:

 • heke a koe he peleoafi lau tagata pihia ka nofo ke he tau matakavi ka hoko atu haau a fenoga mo e tuku fenoga atu, fakatai ko e tau malē vakalele, tau fale ne toka e tau tuleni pihia mo e tau leoaga pasi
 • he tau vakalele
 • ki loto he tau teketi poke tau peleoafi heke auloa
 • ka ahiahi atu ke he tau fale ne leveki a lautolu kua gagao
 • ka ahiahi atu ke he tau fale ne leveki atu ke he tau fuakau
 • kaeke ko koe taha tagata fakatau poke taha kalaeene he pisinisi poke faahi gahua kua gahua he tau fufuta puipuiaga nei, fakatai ko e tau fale koloa lalahi, tau fale talavai mo e tau fale utu penesini
 • ahiahi atu ke he tau matakavi ne tolo e tau tagata ki ai tuga e tau fale hopo mo e tau fale fakafili, tau fale ne toka e tau faahi gahua takitaki maaga piha mo e tau faahi gahua fakatufono, mo e tau tagata gahua he faahi ne leveki ke he tau tagata ne hāhā ki ai e tau laulau kua lagomatai aki e tau tagata.

Ko e tau magaaho ka nofo a koe ke he haau a fale gahua

Kua hataki atu he matafakatufono ke tui e pa mata kaeke ko koe taha tagata gahua ne lagomatai ke he tau tagata fakatau he pisinisi poke faahi gahua kua gahua ki lalo hifo he fakapapahiaga Numela 4. Kua lata ia koe ke tui e pa mata kaeke kua gahua a koe:

 • he tau fale koloa lalahi, fale koloa ikiiki, fale utu penesini, fale lasini tulasi, fale talavai, fale ne toka ai e tau kai, fale ne unu ni e koe haau a tau mena tui, poke fale fakafua e tau koloa
 • gahua he faahi ne tata ke he tau tagata he fale hopo, faahi fakafili poke faahi gahua kua lagomatai kehe levekiaga he tau tagata
 • kaeke ko koe taha tagata fakaholo tekesi, tau peleoafi heke auloa, poti lau tagata, pasi poke tuleni kua fakaaoga mo lau aki e tau tagata — nakai putoia a koe ke tui e tau pa mata kaeke kua fano he posi lau tagata ke he Faahi Tokelau he motu mo e Faahi Tonga he motu.

Kua lata ia koe ke tui e pa mata kaeke kua gahua a koe?

Iloa e mautolu falu a tagata kua nakai katoatoa poke kua nakai mitaki ha lautolu a tau malōlō tino, kua nakai maeke ia lautolu ke tui fakamitaki ha lautolu a tau pa mata. Fakamolemole ti mailoga e mena nei. Kua hāhā ia lautolu e tonuhia ke he tau mena kai, tau fale talavai mo e falu a faahi gahua foki.

Ke he mena kua maeke, to fakaohoono a koe ke tui e pa mata.

Nakai tui e tau pa mata: 

 • he tau fanau i lalo hifo he 12 e tau he moui
 • ko e tau tama aoga kua heke i loto he tau pasi aoga
 • ke he tau posi lau tagata mai ia he Faahi Tokelau he motu ke he Faahi Tonga he motu
 • ke he poti poke toga ne kua nakai fai poko pauki ke lata mo e tau tagata o fenoga, fakatai ko e tau fenoga evaeva he tau posi ne holo mafiti
 • tau charter poke tau fenoga evaeva he tau matakau
 • ke he tau vakalele fakatagata
 • ke he tau tagata fakaholo, tau paelote, tau tagata gahua he tau matapoko kua toka kehe mai ia he tau tagata fenoga evaeva, fakatai tau paelote ne nonofo ki mua he vakalele poke tau tagata ne fakaholo e tuleni ne nonofo he poko i mua he tuleni.

Kua nakai tui e koe e tau pa mata kaeke kua:

 • nakai hagahaga mitaki, fakatai kaeke kua tui ti nakai maeke he tagata fakaholo ke fakagahua fakamitaki e peleoafi
 • kaeke ko e lekua tupu fakaofo
 • kua nakai mitaki haau a malōlō tino mo e manamanatuaga fakamalōlō tino poke tuaga poke kua nakai katoatoa e haau a malōlō tino ti nakai hagahagamitaki ka tui e koe e pa mata
 • kua lata ia koe ke fakakite e haau a tau fakailoaaga fakatagata
 • kua lata ia koe ke tutala mo e tagata kua tuli e tau teliga poke kua uka ke logona
 • kua lata ke uta haau a tau tegavai
 • kua lata ke a koe ke kai poke inu, kaeke kua maeke ke kai mo e inu
 • kae nakai hataki ki lalo hifo he matafakatufono. 

Ko e lau tohi ke nakai tui e tau pa mata 

Iloa e mautolu falu a tagata kua nakai katoatoa poke kua nakai mitaki ha lautolu a tau malōlō tino, kua nakai maeke ia lautolu ke tui fakamitaki e tau pa mata. Kaeke kua nakai maeke ia koe ke tui taha, maeke ia koe ke moua e lau tohi nei. Maeke ia koe ke fakakite e lau tohi nei he ha magaaho kua lata a koe ke fakakite.

Maeke ia koe ke moua e lau tohi nei mai ie he Disabled Persons Assembly NZ mo e matutaki kia lautolu he 04 801 9100 poke ke he info@dpa.org.nz.

Fakaaoga/tau fefe e pa mata/ihu/gutu

 1. Fakakia e pa mata haau. Fakaati kua:
  • mea
  • momo
  • ai malona/fai-pupu/mahe.
 2. Fakamea mua e tau lima haau. Fakamomo e tau lima haau to tau e pa mata. Fakaoga e taha he tau mena na:
  • moli mo e vala vai
  • vai holoholo lima sanitaisa (tote ke 60% e alakoholo).
 3. Tau e pa mata haau. Tuku e pa mata ki luga he ihu mo e gutu haau, ti pipi poke tautau ke he tau seliga. Ko e pa mata kua lata ke: 
  • uufi katoa e ihu, gutu mo e kumukumu
  • kua tau mitaki, mo e mau, ke he tau paka mata faahi ua haau
  • fakaata a koe ke fafagu fakamitaki.
 4. Liu fakamea e tau lima haau. Fakaaoga e taha he tau mena na:
  • moli mo e vala vai
  • vai holoholo lima sanitaisa (tote ke 60% e alakoholo).

Kaeke kua tau e pa mata

Kaeke kua tau e pa mata kua lata a koe ke:

 • lali ke ua fota poke amoamo a mua he pa mata haau
 • lali ke ua amoamo e tau mata haau
 • lali ke ua lutu e pa mata haau mo e ua hamu hifo ki lalo he kumukumu
 • fakafoou e pa mata kaeke kua pala, malona poke kiva.

Utakehe fefe e pa mata

 1. Fakamea e tau lima haau. Fakamea mo e fakamomo e tau lima haau. Fakaaoga e taha he tau mena na:
  • moli mo e vala vai
  • vai holoholo lima sanitaisa (tote ke 60% e alakoholo).
 2. Utakehe e pa mata haau. Aaki e pa mata haau mai tua mo e utakehe mai he tau mata/fofoga haau. Fakaaoga e tau he tau teliga poke vevete e pipi. Ua amoamo a mua he pa mata, mo e fakaeneene ke ua amoamo e tau mata, ihu poke gutu haau.
 3. Fakamea poke liti ke he vao e pa mata kua kiva haau.
  • Fakamea e tau pa mata kalaie ke unu aki e moli unumena he masini vai vela ke he 60 e tikuli Selasiasi. Fakamomo ke momo mitaki e tau pa mata kalaie ia to liu ke fakaaoga. Ua fakaaoga e pa mata kua pala.
  • Tolo ke he vao e tau pa mata fakaoga lagataha. Ua liu ke fakaaoga e tau pa mata ia. Tuku he tiniveve fai pogoti poke tuku he taga fai pipi to liti he tiniveve. Tolo ke he vao ua unu ke liu fakaaoge e tau pa mata ia.
 4. Liu fakamea e tau lima haau. Fakaaoga e taha he tau mena na:
  • moli mo e vala vai
  • vai holoholo lima sanitaisa (tote ke 60% e alakoholo).

Last updated: