Ke moua e tau fakailoaaga kua hako tonu | Getting the right information matters

Falu a magaaho tohi pauaki e tau tala nakai mooli ke fakavai aki e tau tagata. Ka tohi lolomi pihia, kua iloa he falu magaaho ko e tau tala fakavai, tau tala-fakahehe poke fakataitaiaga pulega-kelea.

Ko e tau tala-fakahehe kua fakalavelave a tautolu he magaaho ne lata ke kau auloa ke tamate e vaelasi. Maeke ke fakatupu e matakutaku poke tupetupe poke taofi e tau tagata mai he tauteaga he tau mena kua tonu.

Nakai maeke a tautolu ke taofi e tau tala-fakahehe, kae maeke ke felagomatai-aki ke iloa. Fa pehe;

  • tohi he tagata ne nakai fakakite haana higoa
  • pehe mai ko e tau tala mai loto he tau faahi gahua fakatufono ka e nakai fakakite e hauaga he tala
  • pehe mai ko e fakakite tala kua fufu mai he tau tagata poke tau tala nakai manako e tau tagata ofisa ke iloa e koe/tautolu
  • kua talahau mau ko e ‘tala mooli’ kua mua he kelea ke he tau fakailoaaga pauaki.

Ko e magaaho pehe nai;

  • ononono fakamitaki ko e tau fakailoaaga fefe haau ka mailoga ki ai
  • hakahaka e tonu he fakailoaaga to fakafano e koe ke he falu foki.

Maeke a koe ke moua e tau talahauaga kua tonu he tau fakatutalaaga fakakuku he fakatufono mo e metia, tau kupega poke tau puhala sosiolo metia.

Tau lagomataiaga ke maama mo e kitia e tau tala fakavai ke moua atu hi nai (external link)