Muitua tau Matutakiaga | Contact tracing

Kumikumi atu koe fakamau fefe e tau o aga contact tracing ke he tau Matakavi kua manamanatu ki ai