Tau tupe lagomatai ma e tau pisinisi | Support for businesses

Tau lagomataiaga ma e tau Pisinisi kua lauia he COVID-19

Haha iai e tau lagomataiaga ma e tau Pisinisi kua moua mai he Faahi Moua Tupe Lagomatai (Work & Income).

  • Totogi Ku, hakua Nofo kehe mo e gahua (external link) - Ko e Totogi Ku hakua Nofo kehe mo e Gahua hakoe COVID-19, kua lata mo e tau Pisinisi, lauia foki a lautolu ne gahua ni ma ha lautolu (self-employed) ke lagomatai ke totogi aki a lautolu ne nakai maeke ke gahua he tau kaina hakoe fakatali ke he tau hokotaki he ha lautolu a tau sivi COVID-19.
  • Sikimi Lagomatai Nofo-he Kaina (external link) - Ko e Sikimi Lagomatai Nofo-he-Kaina kua lauia ai e tau tagata gahua oti mo lautolu ne gahua ni ma ha lautolu (self-employed) hakua nakai maeke ke gahua ke he kaina hakoe tau malolo tino,fakatai, moua he gagao COVID-19 po kua tata-atu kia lautolu ne kua nonofo puipui ke he 14 e aho.
  • Totogi Lagomatai Liu-mafuta hake (external link) - Ko e Totogi Lagomatai Liu-mafuta-hake mai he Faahi Gahua Tukuhau ke lagomataiakai e tau Pisinisi oti he Kautu ne kua lauia ai hakoe hikiaga he tau Fakapapahiaga Fakaofo.

Falu a lagomataiaga mai he Faahi Gahua Moua Tupe Lagomatai (Work & Income)

  • Tau lagoamataiaga kua lata ke moua mai he Faahi Gahua Moua Tupe Lagomatai uepesate (Work & Income) matutaki atu ke he 0800 559 009 mo e haaku a MyMSD.
  • Falu a Ofisa he tau Faahi Gahua Moua Tupe Lagomatai (Work & Income Centres) hafagi he Fakapapahiaga Fakaofo 1 mo e 2 ka e nakai hafagi he Fakapapahiaga Fakaofo 3 mo e 4.
  • Ko e tau aponimene ke he Fakapapahiaga Fakaofo 3 mo e 4 to fakatutala ai ke he tau telefoni ke he tau magaaho kua palana ki ai kakoe tau aponimene he Fakapapahiaga Fakaofo 1 mo e 2 to fakatumau ni tuga fa mahani ki ai.
  • Ko e tau totogi (Penefiti) ne fa moua mai he Faahi Gahua Moua Tupe Lagomatai (Work & Income) to fakatumau ni ke tuga fa mahani.
  • Ko e (Work & Income (external link)) ke talahau atu ko e tau totogi fefe kua haha iai. Ko e tau totogi nai kua lauia ai foki a lautolu ne gahua ni ma ha lautolu (self-employed).

Last updated: