Te iti n totoko ibukin te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Kakae nako rongorongon te iti n totoko ao e kanga aron kabaeakin am tai ni iti