Tauan mwin te mwamwananga | Contact tracing

Kakae nako rongorongon te contact tracing ao taabo ake a kamataki ibukin reken te COVID-19