کمک مالی به کسب و کارها | Financial support for businesses

کمک به کسب و کارهایی که تحت تأثیر شیوع کووید-۱۹ (COVID-19) قرار گرفته‌اند

طیف وسیعی از کمک‌های مربوط به کسب و کار از Work and Income‎ (سازمان تامین اجتماعی نیوزیلند) در دسترس است.

  • پرداخت غیبت کوتاه مدت (external link) - پرداخت مرخصی کوتاه مدتِ کووید-۱۹ (COVID-19) برای کسب و کارها و افراد با شغل آزاد، با هدف کمک به کارفرمایان جهت پرداخت دستمزد به کارکنان خود که در انتظار نتیجه تست کووید-۱۹ (COVID-19) خود بوده و نمی توانند از خانه کار کنند موجود است.
  • طرح کمک در حین مرخصی (external link) - طرح کمک در حین مرخصی کارکنان واجد شرایط، از جمله افراد با شغل آزاد را شامل می‌شود که نمی‌توانند از خانه کار کنند و واجد برخی از شرایط سلامت هستند، به عنوان مثال آنها مبتلا به کووید-۱۹ (COVID-19) بوده یا با یک مبتلا "تماس نزدیک" داشته‌اند که به آن ها گفته شده که خود را به مدت ۱۴ روز قرنطینه کنند.
  • کمک‌ هزینهٔ احیا (external link) - کمک‌ هزینهٔ احیای ادارهٔ مالیات (Inland Revenue) به کسب و کارهای سراسر کشور که از افزایش سطح هشدار آسیب دیده کمک می‌کند.

کمک بیشتر از سازمان تأمین اجتماعی (Work and Income)

  • کمک از طریق وب سایت سازمان تأمین اجتماعی (Work and Income)، مرکز تماس آن به شمارهٔ تلفن ۰۰۹ ۵۵۹ ۰۸۰۰ و سامانهٔ MyMSD در دسترس است.
  • مراکز خدمات سازمان تأمین اجتماعی در سطوح هشدار ۱ و ۲ به کار خود ادامه داده و در سطوح هشدار ۳ و ۴ تعطیل هستند.
  • قرار‌های ملاقات در زمان سطوح هشدار ۳ و ۴ در یک زمان برنامه‌ریزی شده و به صورت تلفنی برگزار می‌شوند. قرار‌های ملاقات در زمان سطوح هشدار ۱و ۲ مانند قبل برگزار می‌شوند.
  • پرداخت کمک هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی به صورت معمول ادامه خواهد یافت.
  • وب‌سایت سازمان تأمین اجتماعی گزینه های کمک نقدی موجود را بیان می‌کند. این پرداخت‌ها برای افرادی که شغل آزاد دارند نیز موجود است.

Last updated: