فارسی | Farsi

برای دریافت هشدارهای مربوط به اطلاعات ترجمه شدهٔ کووید-۱۹ به فارسی، ثبت نام کنید

به‌روز‌رسانی سفر بدون قرنطینه

سفر بدون قرنطینه از:

استرالیا (Australia) ← نیوزیلند معلق شده است (Suspended)

لطفاً برای به‌روزترین اطلاعات، صفحهٔ اینترنتی سفر بدون قرنطینه را در وب‌سایت Unite Against COVID-19 ببینید.

اگر ترتیبات سفر شما تحت تأثیر قرار گیرد، می‌توانید با شرکت هواپیمایی، آژانس مسافرتی و شرکت بیمهٔ مسافرتی خود تماس بگیرید.

آخرین به‌روزرسانی‌ها | Latest updates

واکسن کووید-۱۹ | The COVID-19 vaccine

سفر از نیوزیلند و سفر به نیوزیلند | Travel to and from New Zealand

اطلاعات در مورد کووید-۱۹ | Information about COVID-19

محافظت از جامعه‌تان | Protecting your community

سطوح هشدار | The Alert Levels

کمک‌های در دسترس | Available support

کمک مالی به کسب و کارها
Financial support for businesses

 

پوسترها و منابع | Posters and resources

Last updated: