فارسی | Farsi

برای دریافت هشدارهای مربوط به اطلاعات ترجمه شدهٔ کووید-۱۹ به فارسی، ثبت نام کنید

آخرین به‌روزرسانی‌ها | Latest updates

جدیدترین به‌روزرسانی‌های (COVID-19) به شرح زیر است:

واکسن کووید-۱۹ | The COVID-19 vaccine

سفر از نیوزیلند و سفر به نیوزیلند | Travel to and from New Zealand

اطلاعات در مورد کووید-۱۹ | Information about COVID-19

سویهٔ دلتا 
The Delta variant

محافظت از جامعه‌تان | Protecting your community

سطوح هشدار | The Alert Levels

کمک‌های در دسترس | Available support

کمک مالی به کسب و کارها
Financial support for businesses

 

Last updated: