فارسی | Farsi

توصیه‌ها به فارسی

آخرین به‌روزرسانی‌ها | Latest updates

برای دریافت هشدارهای مربوط به اطلاعات ترجمه شدهٔ کووید-۱۹ به فارسی، ثبت نام کنید

با آخرین اطلاعات مربوط به کووید-۱۹ (COVID-19) دولت به روز بمانید.
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

هر وقت اطلاعات ترجمه شدهٔ جدیدی به فارسی منتشر شود، ما یک ایمیل برای اطلاع دادن به شما ارسال خواهیم کرد.
Whenever any new translated information is published in Farsi, we will send an email to alert you.

ثبت نام | Sign up (external link)

واکسن کووید-۱۹ | The COVID-19 vaccine

سفر از نیوزیلند و سفر به نیوزیلند | Travel to and from New Zealand

اطلاعات در مورد کووید-۱۹ | Information about COVID-19

محافظت از جامعه‌تان | Protecting your community

سطوح هشدار | The Alert Levels

کمک‌های در دسترس | Available support

کمک مالی به کسب و کارها
Financial support for businesses

 

Last updated: