Vāito‘anga no te aronga teretere i mua ake ka ʻakaruke atu ei no Aotearoa | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Na te ʻakarukeʻanga atu i te manumanu ki vaʻo ake ia Aotearoa, to tatou pāruruʻanga puʻapinga rava atu.

Ka ʻinangaroʻia te maʻataʻanga i te aronga teretere ki Aotearoa, kia rauka te vāitoʻanga e, kare i tūʻia i te COVID-19, no ko i tetai laboratory tei ʻakamanaʻia, i roto ake i te 72 ora i te ʻakarukeʻanga mua i te enua i tai.

Kare e ʻinangaroʻia te vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei, i te au basileia e āru mai nei:

 • Antarctica
 • te Kūki ʻAirani
 • Federated States of Micronesia
 • Vītī
 • Kiribati
 • Marshall Islands
 • Nauru
 • New Caledonia
 • Niue
 • Palau
 • Samoa
 • Solomon Islands
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

Kua ʻakapāpū mai te Marae Ora e, ka ʻārikiʻia te au vāitoʻanga e āru mai nei, i roto i te au basileia katoatoa, māri ra, ia ʻAutirēria, e te au basileia ʻakamatakiteʻanga pakari rava atu:

 • Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT), tei roto i teia te PCR, RT-PCR, e te TMA, me kore ra
 • LAMP, me kore ra
 • te vāitoʻanga antigen (e karanga katoa ia ana e, te vāitoʻanga viral antigen ).

Ka ʻinangaroʻia te aronga teretere mei ʻAutirēria, kia vāitoʻia ki te PCR, me kore ra, ki te vāitoʻanga RT-PCR i mua ake ka ʻakaruke ei.

Ka anoanoʻia te aronga teretere, no roto mai i te au baisileia ʻakamatakiteʻanga pakari rava atu, kia rauka te ʻakairo e, kua pāti i te vāitoʻanga nasopharyngeal RT-PCR (PCR), no ko i tetai laboratory tei ʻakamanaʻia. 

Kimiʻia tetai atu no runga i te au basileia, e ʻakamatakiteʻanga pakari rava atu to ratou

Te au mea ka ʻinangaroʻia no te au vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei

Kare te tamariki i raro ake i te rua mataʻiti (24 marama), e anoano, kia vāitoʻia, i mua ake ka ʻakaruke ei.

Kare te aronga teretere e pāti ra na roto ia Aotearoa ki to ratou ngāʻi ʻopenga, e te noʻo ra ki roto i te tua ʻakaruke i roto i te ngāʻi ʻakatōʻanga paʻīrere, e anoano kia vāitoʻia, i mua ake ka ʻakaruke ei.

Ka anoanoʻia te aronga teretere kare e rauka kia vāitoʻia, no runga i to ratou turanga makimaki, kia ʻāravei atu i tetai tangata rapakau, i roto ake i te 72 ora i te ʻakarukeʻanga. Ka anoanoʻia ratou kia ʻoronga atu i tetai pēpa no ko i te taote, i te ʻakakite e, kare ratou e rauka kia vāitoʻia, no runga i to ratou turanga makimaki, e kare o ratou au ʻakairo-maki COVID-19.

Me ʻoki mai toʻou vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei, i te karanga e, kua tūʻia koe, māri ra, te ʻirinaki nei koe e, no tetai maki COVID-19 takere te tumu, ka anoanoʻia koe kia vāitoʻia e tetai tangata rapakau, no runga i te au ʻakairo-maki COVID-19, i runga iākoe.

Me kua pāpū ia ratou e kare oʻou maki COVID-19, ka anoano koe ia ratou kia ʻōronga atu:

 • i tetai pēpā no ko i te taote, i te ʻakaāri mai i te rā i vāitoʻia ei kua tūʻia koe, e
 • te pēpa ʻakakiteʻanga e, i ta ratou tāmanakoʻanga, kare oʻou maki COVID-19.

Ka ʻārikiʻia te au pēpa no ko i te taote, tei roto i tetai ua atu reo.

Te tāmanako pakari ia atu nei ki te aronga teretere, kia komakoma atu i te au ʻona paʻīrere, no tetai atu vāitoʻanga i mua ake ka ʻakaruke ei, te ka ʻinangaroʻia. Te tāmanako katoa ia atu nei ratou, kia ʻākara i te au mea te ka ʻinangaroʻia, i roto i te au basileia ka pāti ratou na roto.

Te au vāitoʻanga ka inangaroʻia i te ra 0 no te aronga teretere ki Aotearoa

Ka anoanoʻia te maʻataʻanga i te aronga teretere ki Aotearoa, māri ʻua ia ratou, tei raro ake i te Teretere ʻAkapaeʻanga-korel, me tae atu ki Aotearoa, kia:

 • Tomo ki roto i ta tatou 14 rā noʻoʻangaʻanga ki te ngāʻi tei ʻakatinamouʻia no te ʻakatakakēʻanga e te rāvenga ʻakapaeʻanga
 • vāitoʻia no te PCR COVID-19 i te ra 0, i.e. me tomo mua atu ratou ki roto i te ngāʻi tei ʻakatinamouʻia no te ʻakatakakeʻanga
 • noʻo ki roto i to ratou piʻa e ʻoki roa mai te ʻakakiteʻanga o te vāitoʻanga
 • me e ʻakairo-maki to ratou i te taeʻanga mai, ka ʻakatika rava atu ki roto i te ngāʻi ʻakapaeʻanga.

Ka taeria ki te 24-48 ora e ʻoki mai ei te ʻakakiteʻanga.

Me ʻoki mai te vāitoʻanga e, kare i tūʻia, ka noʻo rāi te tangata kia pou roa te 14 ra, ki roto i te ngāʻi tei ʻakatinamouʻia no te ʻakatakakeʻanga, Ka inangaroʻia ratou kia vāito ʻakaʻōu'ia i te ra 3 o to ratou noʻoʻanga, e i te ra 12 ʻakaʻōu. I te maʻataʻanga i te tuātau, na te vāitoʻanga e kare e COVID-19 ma te ʻakapāpūʻanga a to matou pupu tangata rapakau e, i te ʻākaraʻanga kare ratou e tuʻia, me kore ra, kare e totoaʻia te COVID-19, ka inangaroʻia i mua ake ka ʻakaruke ei ratou i te ʻōtēra.

Me ʻoki mai te vāitoʻanga e, kua tūʻia, ka nekeʻia te tangata ki te ngāʻi ʻakapaeʻanga, i mua ake i tei mātauʻia ma te kore e vāitoʻanga i te ra 0.

Kimiʻia tetai atu ʻakakitekiteʻanga, no runga i te Teretere ʻAkapaeʻanga-kore

Tetaʻi atu tuatua ʻakakite 

No tetai atu tuatua ʻakakite no runga i te ʻakatakakeʻanga tei ʻakatinamouʻia e te ʻakapaeʻanga, ʻākaraʻia te https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: