Au Tūtū-mama‘ata no runga i te Vairāraku-pāruru, e te au Rāvenga Tauturu | Vaccine posters and resources

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Last updated: