Te au manatā o te vairākau-pāruru COVID-19 | Side effects of COVID-19 vaccines

Te au manatā o te vairākau-pāruru, e, ta‘au ka rave, me tū‘ia koe.

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Te au manatā tei mātau‘ia

Mei te au vairākau katoatoa rāi, ka kite pa‘a koe i tetai mānga manatā, mei te 1—2 rā i muri ake i to‘ou pātia‘ia‘anga. E mea mātau‘ia rāi teia, e, e ‘akairo teia e, te teateamamao nei to‘ou kopapa, i te tamaki atu i te manumanu.

Kare e roa te manatā i te ma‘ata‘anga i te taime, e kare teia e tāpū iākoe no te rua o te pātia‘anga, me kore ra, i te rave i ta‘au i mātau.Kare pa‘a koe, e meitaki i te ‘aka‘oro, me kore ra, i te tā‘anga‘anga i tetai matīni, tetai atu manatā.

Te au manatā e ripōti putuputu‘ia ana:

 • mamae, me kore ra, ka ‘akaea te ngā‘i tei pātia‘ia
 • ro‘iro‘i, me kore ra, ‘āpikepike kopapa
 • ānini o te katu
 • mamae o te uaua
 • ōtete
 • mamae o te pa‘upa‘u‘anga
 • pīva
 • ‘akamuramura te ngā‘i tei pātia‘ia
 • ‘akaruaki.

E kitena putuputu‘ia ana tetai au manatā, i muri ake i te rua o te pātia‘anga.

Te au manata kare e kitea putuputu ia ana, e te au manatā umere‘ia — Marae Ora (external link)

Me kare koe e meitaki ana, ka rauka iākoe i te:

 • tuku i tetai kaka‘u ma‘ū‘ū e te anu, me kore ra, tetai ko‘u vai-toka, ki runga i te ngā‘i tei pātia‘ia, no tetai tuātau poto.
 • ‘akangāro‘i ma te inu ma‘ata i te vai
 • kainga‘ia te paracetamol, me kore ra, te ibuprofen.

Kimi tauturu

Me te manamanatā ra koe, me kore ra, te ‘āpikepike maki ra, i muri ake i to‘ou pātia‘ia‘anga ki te vairākau- pāruru, komakoma atu ki to‘ou taote, me kore ra, ki tetai atu tangata rapakau, me kore ra, tāniuniu‘ia te Healthline i runga i te numero 0800 358 5453.

Me te manamanatā ra koe no to‘ou turanga pōnuiā‘au, tāniuniu‘ia te numero 111. ‘Akakite atu e, kua pātia takere ‘ia koe ki te vairākau-pāruru COVID-19, kia ‘ākara meitaki ratou iākoe.

Au manatā pakari

Ka tupu rāi te manatā pakari, māri ra, kare e putuputu ana.

Me i kinokino pakari ana koe, me kore ra, i viviki ana te manatā pakari, no tetai ua atu vairākau-pāruru, me kore ra, pātia‘anga i mua atu, ‘akakite‘ia atu ki te tangata pātia, me tae atu koe no to‘ou pātia‘ia‘anga.

Me kinokino koe me pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru COVID-19, tei reira tetai tangata rapakau, i te ‘ākono iākoe, ma te ‘akapāpū e, te meitaki ra koe.

Ripōti‘anga i te au manatā

E ngā‘i mou i te ‘akakitekite‘anga no runga i te au manatā pakari (manatā) ki te au vairākau, e te au vairākau-pāruru, i roto i Aotearoa, Te Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM).

E ‘ākara matatio ana te CARM, i teia ‘akakitekite‘anga, kia kite‘ia tetai ua atu manamanatā, i te tauturu kia pōnuiā‘au te ta‘anga‘anga‘anga, e te ōronga‘anga i te au vairākau. 

Me ka inangaro koe, ripōti‘ia to‘ou au manatā. Ka taturu ta‘au ripōti‘anga i to‘ou au manatā, i te ‘akakitekite‘anga e ko‘i‘ia nei na roto i teianei ao, ma te ‘akakite mai i te au rāvenga i roto i Aotearoa, e tetai atu au manamanatā te ka tupu.

Ripōti‘ia to‘ou au manatā ki te CARM (external link)

Te au manatā tei ripōti‘ia i roto i Aotearoa (external link)

Last updated: