Te ‘anga‘anga ta te vairākau-pāruru ka rave | How the vaccine works

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

Me pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru, te pāruru ra koe iākoe ‘uā‘orāi, ma te ‘akatopa mai i te ōronga‘anga atu i te COVID-19 ki to‘ou kōpū tangata, au taeake, e te ‘oire tangata.

Me kua pātia‘ia koe ki nga pātia‘anga vairākau-pāruru e rua, kare pa‘a koe e tū‘ia e tetai maki kino.

E ‘anga‘anga ana te vairākau-pāruru, na roto i te ‘āpi‘i‘anga i te au va‘e‘au i roto i to‘ou kopapa, i te kite, e te tamaki atu i te manumanu.

Teia te au ‘akakitekite‘anga no runga i te rāvenga a te vairākau-pāruru.

Te au vairākau-pāruru mRNA

E vairākau-pāruru mRNA, te vairākau-pāruru Pfizer. Tei roto i teia te genetic code no tetai tu‘anga pu‘apinga o te manumanu SARS-CoV-2 (COVID-19), e karanga‘ia ana e, te ‘spike protein’. Ko te spike proteins te au tara rikiriki i runga i te manumanu.

Me oti koe i te pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, ka tatau to‘ou kopapa i te genetic code, ma te ma‘ani atu i tetai au kapi o te spike protein.

Ka kite to‘ou turanga pāruru i roto i to‘ou kopapa i teia au spike proteins, e ka kite atu, ma te tamaki atu i te COVID-19. Kua kite aia e, ka anoano‘ia aia, kia tamaki atu i te manumanu, i te pāruru, kia kore e toto‘a na roto i to‘ou kopapa.

Ka vāvā‘i‘ia i reira te genetic code mei roto i te vairākau-pāruru, e ka ‘ākaātea viviki‘ia atu, e te māmā ua, e to‘ou kopapa.

Te au mea pu‘apinga no runga i te au vairākau mRNA, e tau kia kite koe

Kare te vairākau-pāruru e ‘ōronga atu i te COVID-19 kiā koe

Kare te au vairākau-pāruru mRNA e mou ana i tetai ua atu manumanu, te ka ‘akatupu i te COVID-19, me kore ra, i tetai ua atu manumanu ora, mate, me kore ra, tei tāmate‘ia.

Kare te vairākau-pāruru e tāmanamanatā i to‘ou DNA

Kare aia e tāmanamanata atu, me kore ra, e tomo atu ki roto i to‘ou DNA, me kore ra, genes. Kare te au vairākau-pāruru mRNA, e tomo atu ki roto i te mata o te cell, te ngā‘i, i vai‘o‘ia to tatou DNA.

Kua pou te au nga‘uru mata‘iti i te ma‘ani‘ia‘anga te au vairākau-pāruru mRNA

Kua ma‘ani‘ia te au vairākau-pāruru mRNA na roto i te ‘anga‘anga taokotai‘anga mama‘ata o teianei ao.

Kua pou te au nga‘uru mata‘iti, i te kimikimi‘anga te aronga kimi kite, no runga i te au vairākau-pāruru mRNA. Tei roto i teia, te au kimikimi‘anga no runga i te au vairākau-pāruru, i te tamaki atu i te flu, Zika, rabies e te cytomegalovirus (CMV).

Last updated: