Te pātia‘anga vairākau-pāruru, e ta‘au ‘anga‘anga | The vaccination and your job

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Ka rauka te ma‘ata i te au ‘anga‘anga i roto i Aotearoa, i te rave‘ia e te aronga kare i pātia‘ia ake ki te vairākau-pāruru.

Ka ‘akape‘ea me ka anoano‘ia ta‘au ‘anga‘anga, kia rave‘ia e tetai tangata ‘anga‘anga kua pātia‘ia ki te vairākau-pāruru COVID-19.

Ka anoano‘ia to‘ou pu-‘anga‘anga kia pāruru i to‘ou muna

Kare to‘ou pu-‘anga‘anga e ‘akatika‘ia kia ‘akakite atu, me kua pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru, me kore ra, kare koe i pātia‘ia, ki tetai ua atu, māri ra, me kua tika iākoe, me kore ra, e turanga tetai i raro ake i te Privacy Act.

Tei iākoe rāi te tika, me ka ‘akakite atu koe ki to‘ou pu-‘anga‘anga, me kua pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru. Me kare koe e inangaro kia pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru, kare koe e anoano‘ia kia ‘akakite atu i te tumu kia ratou.

Me ka anoano‘ia ta‘au ‘anga‘anga e rave ra, kia rave‘ia e tetai tangata kua pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, e kare koe i ‘akakite atu i to‘ou turanga vairākau‘ia‘anga, ka ‘aka‘āite i reira to‘ou pu iākoe ki tetai atu kare i pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, māri ra, kia ‘akakite atu ratou kiā koe e, ko ta ratou ia e rave ra.

Me ka anoano‘ia ta‘au ‘anga‘anga e rave ra, kia rave‘ia e tetai tangata kua pātia‘ia ki te vairākau-pāruru

Me te manako ra to‘ou pu-‘anga‘anga e, ka anoano‘ia te aronga ‘anga‘anga anake tei pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, i te rave i tetai tu‘anga o te ‘anga‘anga, no runga i te turanga ora‘anga meitaki, e te turanga pōnuiā‘au, ka anoano‘ia ratou kia na mua i te rave i tetai vāito‘anga COVID-19 exposure risk. Ka anoano‘ia teia vāito‘anga, kia rave taokotai‘ia, ki roto i te aronga ‘anga‘anga, te unions, e tetai atu au mata.

Ka anoano‘ia te risk assessment kia tāmanako i te:

  • piri‘anga o te aronga ‘anga‘anga ki te COVID-19, ia ratou e rave ra i ta ratou ‘anga‘anga
  • e te manatā te ka tupu mei te reira — teia te ‘ākara‘anga, totoa‘ia‘anga ki roto i te ‘oire.

E arataki‘anga ‘o‘onu atu ta te WorkSafe, no runga i te risk assessments.

Te vāito‘anga me ka anoano‘ia tetai tangata ‘anga‘anga tei pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, i te rave i tetai turanga ‘anga‘anga anake (external link)

Ka āru‘ia rāi te au ture no te ‘anga‘anga. Tei roto i teia:

  • te tauī‘anga tei ‘akatika‘ia, no runga i te au terms and conditions of employment
  • te tomo‘anga atu ki roto i te uriruri‘anga manako, ka rauka iākoe i te ‘irinaki
  • te kopae‘anga i te ‘apa o te akapae‘anga i te aronga ‘anga‘anga, no runga i to ratou turanga vairākau-pāruru
  • te ‘akapāpū‘anga kia kore te aronga ‘anga‘anga e kopae‘ia, no runga i to ratou turanga vairākau-pāruru

Te ‘anga‘anga ki ko i te kena manatā pakari, me kore ra, Te Ngā‘i tei ‘Akatinamou‘ia no te ‘Akatakake‘anga, e te ‘Akapae‘anga (MIQ)

I te mea e, tei iākoe rāi te tika me ka inangaro koe kia pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru COVID-19, me kare, kia rave‘ia te au ‘anga‘anga pouroa i roto i te MIQ, me kore ra, i ko i te au kena manatā pakari, e te aronga kua pātia takere ia ki te vairākau-pāruru COVID-19. Tei roto i teia, te aronga ‘anga‘anga kavamani, i ko i te au ngā‘i ‘akatō‘anga pa‘īrere mama‘ata, au uāpu, e te au pa‘īrere.

Māri ua. Teia te ‘ākara‘anga, ka ‘akatika‘ia te tangata kare i pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, i te tomo atu i te rave i te ‘anga‘anga i te ‘akaora, me kore ra, i te pāruru i te ora‘anga o tetai, te ora‘anga meitaki, me kore ra, kia pōnuiā‘au i roto i te tuātau manamanatā po‘itirere, me kore ra, kua ‘akatika‘ia, me kore ra, ‘akaue‘ia e te ture.

Te au vairākau‘anga-pāruru ka inangaro‘ia no te aronga ‘anga‘anga i ko i te au kena manatā pakari

Te ‘aka‘au‘anga pekapeka

Me kare korua ko to‘ou pū-‘anga‘anga e ‘akatika, me e ‘anga‘anga tetai kia rave anake ‘ia e tetai tangata ‘anga‘anga kua pātia takere ia ki te vairākau-pāruru, ‘āravei atu i te Early Resolution Service. E rāvenga tutaki-kore teia i te tautā i te ‘akatanotano‘anga i te manamanatā.

Early Resolution Service (external link)

Teta‘i atu tuatua akakite

 vairākau-pāruru COVID-19 e te ‘anga‘anga-moni — Employment NZ (external link)

Last updated: