Te pati‘anga atu kia pātia vave ia koe ki te vairākau-pāruru COVID-19 | Applying for an early vaccination

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no tetai ua atu, i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, e runga atu.

‘Ākara‘ia Book My Vaccine, me kore ra, taniuniu‘ia te COVID Vaccination Healthline no te ‘akatinamou i tetai tuātau.

Te pati‘anga atu kia pātia vave ia koe ki te vairākau-pāruru, no te teretere‘anga atu ki te enua i tai, no runga i tetai manamanatā/tumatetenga, me kore ra, no tetai mea pu‘apinga ki te basileia.

Kare koe e ‘akatika‘ia i te pati vave atu, no tetai vairākau-pāruru, no tetai atu tumu kē.

Te teretere‘anga ki te enua i tai, no runga i te manamanatā/tumatetenga

Ka ‘akatika‘ia koe i te pati vave atu i tetai vairākau-pāruru, no te teretere‘anga atu ki te enua i tai, no runga i te manamanatā/tumatetenga:

  • kimi rapakau‘anga kare i roto i Aotearoa, no‘ou, me kore ra, no tetai e ‘irinaki ana ki runga iākoe (teia te ‘ākara‘anga, ta‘au tamaiti)
  • te aere atu i te ‘ākara i tetai o te kōpu tangata te ka takake atu
  • te ‘ākono‘anga meitaki, e te pāruru i tetai e ‘irinaki ana ki runga iākoe.
  • Me ka teretere koe i mua ake i te ra 31 o ‘Aukute, ka rauka iākoe i te pati vave atu i tetai vairākau-pāruru, na runga i te kupenga uira a te Marae Ora.

Te teretere‘anga no runga i tetai mea pu‘apinga ki te basileia

Ka ‘akatika vave ia pa‘a koe no te vairākau-pāruru, me te anoano ra koe i te teretere ki te enua i tai:

  • i te pāruru kia pōnuiā‘au, e kia marū a Aotearoa, i te ‘aka‘aere iāia ‘uā‘orāi
  • tei roto koe i tetai pupu ‘anga‘anga a te Kavamani, i te tauturu i te ora‘anga i roto i te au basileia tei ō ki roto i te manamanatā, me kore ra, i te turu i te au basileia i roto i te Moana-nui-o-Kiva, e te au basileia i raro ake i te reva Aotearoa, kia tukatau ‘aka‘ōu, mei te maki COVID-19
  • i te tomo atu ki roto i te au putuputu‘anga mama‘ata o teianei ao, e ka anoano‘ia kia teretere atu ei mata no Aotearoa
  • te tomo atu ki roto i te au ‘uipa‘anga no runga i te pu‘apinga o te basileia.

Ka anoano‘ia te tipātimani tau, me kore ra, te putuputu‘anga tau, kia pati atu no‘ou.

Au pati‘anga vave no te vairākau pāruru (external link)

Last updated: