Te vairākau pāruru COVID-19 | The COVID-19 vaccine

ʻĀkara meitaki kia kite koe i te rāvenga vairākau-pāruru COVID-19, e te tāpaʻoʻanga i toʻou tuātau pātiaʻanga