Te au Turanga ‘Akamatakite‘anga | The Alert Levels

ʻĀkara meitaki kia kite koe i te mea ka anoanoʻia koe kia rave, i raro ake i te au Turanga ʻAkamatakiteʻanga tātakitaʻi