Au mata-tāpoki e te au tāpoki mata | Face coverings and masks

Ka tauturu te au mata-tapoki i te ʻakatopa mai i te totoʻaʻanga i te COVID-19. Ka tauturu aia i te tāpū i te au topatapata, me tuatua tetaʻi tangata, kata, mare, me kore ra, maretiʻa. Tei roto katoa i teia, tetaʻi tangata tei tūʻia i te COVID-19, māri ra, te meitaki ua ra, me kore ra, kare e au ʻakairo-maki.

Au mata-tapoki i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 1

Me te ʻakaruke ra koe i toʻou ngutuʻare

Te aruaru atu nei matou iākoe kia ʻaʻao i tetaʻi mata-tapoki, me kare e rauka iākoe i te ʻakamamao mei tetai atu, teia te ʻākaraʻanga, i roto i te au ngāʻi kī i te tangata.

Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, i raro ake i te ture, me:

 • na runga i te pereʻō ʻoire
 • na runga i te au paʻīrere.

tei te ʻangaʻanga koe

Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, i raro ake i te ture, me e tangata ʻakaʻoro koe i:

 • tetaʻi taxi, me kore ra, ride-share vehicle
 • te pereʻō ʻoire

Au mata-tapoki i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 2

Me te ʻakaruke ra koe i toʻou ngutuʻare

Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, i raro ake i te ture, me:

 • na runga i te pereʻō ʻoire, au paʻīrere (tei roto katoa i teia, te au ngāʻi taeʻanga mai, e te au ngāʻi ʻakarukeʻanga, mei te au ngāʻi tāpū o te rērue, e te bus) e me tei roto i tetaʻi taxi, me kore ra, ride-share vehicle
 • te aere ra ki ko i tetaʻi ngāʻi rapakauʻanga, me kore ra, ngāʻi ʻakono i te pakari
 • tei roto i te au pītiniti ʻokoʻoko, mei te supermarkets, pharmacies, shopping malls, indoor marketplaces, takeaway food stores, e te public venues, mei te museums e te libraries
 • te aere ra ki te au ngāʻi tangata i roto i te au ʻakavāʻanga, e te au kumiti o te ture, te au kōnitara ʻoire, e te au tipātimani o te Kavamani, e te au turanga tauturu i te ʻiti tangata e customer service counters to ratou.

Me tei te ʻangaʻanga koe

Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, i raro ake i te ture, me:

 • te ʻangaʻanga ra koe ki roto i te ngāʻi tangata i roto i te ʻakavāʻanga, au kumiti o te ture, te au kōnitara ʻoire, me kore ra, te au tipātimani o te kavamani, me kore ra, te au turanga tauturu i te ʻiti tangata
 • e tangata ʻakaʻoro koe no te taritari ʻapinga ki te au ngutuʻare o te tangata — ka anoanoʻia te aronga ʻakaʻoro no te taritari ʻapinga i te ʻaʻao mata-tapoki, me ʻakaruke i to ratou ʻapinga ʻakaʻoro
 • e ʻangaʻanga ana koe ki ko i tetaʻi cafe, restaurant, bar, nightclub, soup kitchen, me kore ra, tetaʻi atu pītilniti ʻoko kai, me kore ra, mea inu, ki te tangata.
 • e ʻangaʻanga ana koe ki roto i tetaʻi ngāʻi piri-vaitata ki te tangata — teia te ʻākaraʻanga, hairedressers, me kore ra, beauty therapists
 • e tiaki toa taʻau ʻangaʻanga — pērā katoa te aronga e ʻangaʻanga ana i raro ake i nga ʻAkamatakiteʻangaTuranga 3 e te 4
 • e ʻangaʻanga ana koe i roto i tetaʻi ngutuʻare no te ʻiti tangata — teia te ʻākaraʻanga, tetaʻi library, museum, me kore ra, tetaʻi gym — kare te aronga ʻangaʻanga i ko i te swimming pool, e anoanoʻia kia ʻaʻao i tetaʻi mata-tapoki.
 • e tangata ʻakaʻoro taxi, ride-share vehicle, ferry, bus, me kore ra, rērue no te ʻiti tangata — kare teia e tāru mai i te au bus tari tamariki ʻāpiʻi, e te ferries i rotopu i te Ika-a-Maui, e Te Waipounamu.

Au mata-tapoki i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3

Me te ʻakaruke ra koe i toʻou ngutuʻare

Te aruaru atu nei matou iākoe kia ʻaʻao i tetaʻi tapoki-mata, ma te ʻakamamao e 2 mita mei tetaʻi atu, me ʻakaruke koe i te ngutuʻare. I te tuātau tikāi te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga mei tetaʻi atu. Teia te ʻākaraʻanga, me tiki i te takeaways.

Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, i raro ake i te ture, me:

 • na runga i te pereʻō ʻoire, e te au ngāʻi taeʻanga, e te ʻakarukeʻanga, teia te ʻākaraʻanga, te au ngāʻi ʻakatōʻanga paʻīrere, te au ngāʻi tāpūʻanga rerue, e te bus
 • na runga i te au paʻīrere.
 • na runga i te au taxis, me kore ra, i te au ride share vehicles
 • te aere ra ki ko i tetaʻi ngāʻi rapakauʻanga
 • te aere ra ki ko i tetaʻi ngāʻi ʻakono i te pakari
 • te aere ra i te ʻokoʻoko, me kore ra, e ʻangaʻanga ta tetaʻi pītiniti e rave ra naʻau, me kore ra, e turanga tauturu i te ʻiti tangata, te ʻangaʻanga nei i raro ake i teia au turanga, teia te ʻākaraʻanga, supermarkets, pharmacies, e te au petrol stations
 • te aere ra ki te au ngāʻi tangata i roto i te au ʻakavāʻanga, e te au kumiti o te ture, te au kōnitara ʻoire, e te au tipātimani o te kavamani, e te au turanga tauturu i te ʻiti tangata e customer service counters to ratou.

Me tei te ʻangaʻanga koe

I raro ake i te ture, kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, me te ʻangaʻanga ra koe ki roto i te pītiniti ka piri-vaitata koe ki tetaʻi tangata ka ʻaere mai no te reira pītiniti, me kore ra, e turanga tauturu i te ʻiti tangata te ʻangaʻanga ra, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 3. Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, me ʻangaʻanga koe:

 • ki ko i tetaʻi supermarket, dairy, petrol station, licensing trust, pharmacy, food bank, self-service laundry, hardware store, butcher, fishmonger, greengrocer, shopping mall, bank, me kore ra, ki ko i te New Zealand Post
 • tei roto i te ngāʻi tangata i roto i te ʻakavāʻanga, au kumiti o te ture, me kore ra, te au turanga tauturu i te ʻiti tangata
 • ei tangata ʻakaʻoro koe no te taritari ʻapinga ki te au ngutuʻare o te tangata — ka anoanoʻia koe i te ʻaʻao mata-tapoki, me ʻakaruke koe i toʻou ʻapinga ʻakaʻoro
 • ei tangata ʻakaʻoro taxi, ride-share vehicle, ferry, bus, me kore ra, rērue no te ʻiti tangata — kare koe e anoanoʻia kia ʻaʻao i tetaʻi mata-tapoki i runga i te au bus tari tamariki ʻāpiʻi, e te ferries i rotopu i te Ika-a-Maui, e Te Waipounamu.

Au mata-tapoki i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4

Me te ʻakaruke ra koe i toʻou ngutuʻare

Te aruaru atu nei matou iākoe kia ʻaʻao i tetaʻi tapoki-mata, ma te ʻakamamao e 2 mita mei tetaʻi atu, me ʻakaruke koe i te ngutuʻare. I te tuātau tikāi te ngatā ra te ʻakamamaoʻanga mei tetaʻi atu. Teia te ʻākaraʻanga, me tiki i te takeaways.

Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, i raro ake i te ture, me:

 • na runga i te pereʻō ʻoire, e te au ngāʻi taeʻanga, e te ʻakarukeʻanga, teia te ʻākaraʻanga, te au ngāʻi ʻakatōʻanga paʻīrere, te au ngāʻi tāpūʻanga rerue, e te bus
 • na runga i te au paʻīrere.
 • na runga i te au taxis, me kore ra, i te au ride share vehicles
 • te aere ra ki ko i tetaʻi ngāʻi rapakauʻanga
 • te aere ra ki ko i tetaʻi ngāʻi ʻakono i te pakari
 • te aere ra i te ʻokoʻoko, me kore ra, e ʻangaʻanga ta tetaʻi pītiniti e rave ra naʻau, me kore ra, e turanga tauturu te ʻangaʻanga nei i raro ake i teia au turanga, teia te ʻākaraʻanga, supermarkets, pharmacies, e te au petrol stations
 • te aere ra ki te au ngāʻi tangata i roto i te au ʻakavāʻanga, e te au kumiti o te ture, te au kōnitara ʻoire, e te au tipātimani o te kavamani, e te au turanga tauturu i te ʻiti tangata e customer service counters to ratou.

Me tei te ʻangaʻanga koe

I raro ake i te ture, kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, me te ʻangaʻanga ra koe ki roto i te pītiniti ka piri-vaitata koe ki tetaʻi tangata ka aere mai no te reira pītiniti, me kore ra, e turanga tauturu i te ʻiti tangata te ʻangaʻanga ra, i raro ake i te ʻAkamatakiteʻanga Turanga 4. Kia ʻaʻao koe i tetaʻi mata-tapoki, me ʻangaʻanga koe:

 • ki ko i tetaʻi supermarket, dairy, petrol station, licensing trust, pharmacy, food bank, self-service laundry, me kore ra, hardware store
 • ki roto i te ngāʻi tangata i roto i te ʻakavāʻanga, au kumiti o te ture, me kore ra, te au turanga tauturu i te ʻiti tangata
 • ei tangata ʻakaʻoro taxi, ride-share vehicle, ferry, bus, me kore ra, rērue no te ʻiti tangata — kare koe e anoanoʻia kia ʻaʻao i tetaʻi tapoki mata i runga i te ferries i rotopu i te Ika-a-Maui, e Te Waipounamu.

Koʻai kare e anoanoʻia kia ʻaʻao i tetaʻi mata-tapoki?

Kua kite tatou e, te vai nei tetaʻi aronga pakipakitai, me kore ra, e ʻāpikepike maki takere to ratou, kare e meitaki i te ʻaʻao mata-tapoki i raro ake i te turanga ponuiāʻau, me kore ra, i te turanga marū. ʻAkamaʻara i te tākinga meitaki. E tikaʻanga rāi to ratou ki te kai, pharmacies, e tetaʻi atu au turanga tauturu i te ʻiti tangata.

Me ka rauka, ka aruaruʻia koe kia ʻaʻao i tetaʻi mata-tapoki.

Kare e anoanoʻia, kia ʻaʻaoʻia te mata-tapoki: 

 • e te tamariki, tei raro ake i te 12 mataʻiti
 • e te au tauira, i runga i te au bus tari tamariki ʻāpiʻi
 • i runga i te ferry services, e tari ra i te tangata i rotopu i te Ika-a-Maui, e Te Waipounamu
 • i runga i tetaʻi poti, me kore ra, paʻī kare e ngāʻi, i pāruruʻia kia ruru no te au pātete, teia te ʻākaraʻanga, jet boat tours
 • i runga i te charter, me kore ra, group tours
 • i runga i te private flights
 • e te aronga ʻakaʻoro, pilots, staff, me kore ra, crew no te au mea ʻakaʻoro, e te rere, me tei roto ratou i tetaʻi ngāʻi tei pāruru meitaki ia, mei ko i te au pātete, teia te ʻākaraʻanga, te aronga ʻakarere paʻīrere i roto i te cockpit, me kore ra, te aronga ʻakaʻoro rerue tei roto i tetaʻi train cab.

Kare katoa koe, e anoanoʻia, kia ʻaʻao mata-tapoki me:

 • kare e ponuiāʻau ana, teia te ʻākaraʻanga, me te ʻaʻao ra tetaʻi tangata ʻakaʻoro i tetaʻi, e kare e rauka iāia i te ʻakaʻoro meitaki kia ponuiāʻau
 • e manamanatā tupu viviki tetaʻi
 • e ʻāpikepike maki kopapa, me kore ra, e maki manako toʻou, me kore ra, e turanga-maki, me kore ra, e pakipakitai, te ka ʻakariro i te ʻaʻaoʻanga mata-tapoki ei mea taukore
 • ka anoanoʻia koe i te ʻakapāpū e koʻai koe
 • ka anoanoʻia koe no te komakomaʻanga ki tetaʻi tangata taringa-turi, me kore ra, kare e rongo meitaki ana
 • ka anoano koe i te kai vairākau
 • ka anoano koe i te kai mānga, me kore ra, i te inu, me e ʻakatika ua ia ana te kaikai, e te inuinu
 • me kare e anoanoʻia i raro ake i te ture. 

Exemption card no te au mata-tapoki 

Kua kite tatou e, te vai nei tetaʻi aronga pakipakitai, me kore ra, e ʻāpikepike maki takere to ratou, kare e meitaki i te ʻaʻao mata-tapoki i raro ake i te turanga ponuiāʻau, me kore ra, i te turanga marū. Me kare e rauka iākoe i te ʻaʻao i tetaʻi, ka rauka iākoe i te tiki atu i tetaʻi exemption card. ʻAkaāriʻia taʻau exemption card, me anoanoʻia

Patiʻia atu tetaʻi card ki ko i te Disabled Persons Assembly NZ, na roto i te taniuiuiʻanga ia ratou i runga i te numero 04 801 9100 me kore ra, ʻākaraʻia te info@dpa.org.nz.

Ka ʻakapēʻea me ʻaʻao i te tapoki mata

 1. ʻĀkara meitaki ia toʻou tāpoki mata. ʻAkapāpūʻia e e:
  • marō
  • kare i kino.
 2. ʻŌreiʻia toʻou rima. I mua ake ka ʻaʻao ei koe i toʻou tāpoki mata, ʻōreiʻia ma te tamarō atu i toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia:
  • te puʻa e te vai
  • te vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).
 3. ʻAʻaoʻia toʻou tāpoki mata. Tukunaʻia te tāpoki mata na runga i toʻou putāngiʻu e te vaʻa, i reira ka tāpekaʻia ai te tāpekaʻanga me kore ra, te uaua no te taringa. E tau te tāpoki mata kia:
  • pini meitaki toʻou putāngiʻu, vaʻa e te tanga
  • ō meitaki, māri ra kia piri, ki runga i te pae o toʻou mata
  • kia māmā ua toʻou ʻakaeaʻanga.
 4. ʻŌrei ʻakaʻōuʻia toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia te:
  • puʻa e te vai
  • vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).

Iakoe e ʻaʻao ra i te tāpoki mata

Me ʻaʻaoʻia te tāpoki mata, e tau kia:

 • kapeʻia te miriʻanga i a mua i toʻou tāpoki mata
 • kapeʻia te miriʻanga i toʻou mata
 • kapeʻia te nekenekeʻanga i toʻou tāpoki mata, perā katoa te ʻuʻutiʻanga ki raro ake i toʻou tanga
 • monoʻia te tāpoki mata me māʻūʻū, kino, me kore ra repo.

Ka ʻakapēʻea me kiriti i te tapoki mata

 1. ʻŌreiʻia toʻou rima. ʻŌrei ma te tāmarō i toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia:
  • te puʻa e te vai
  • te vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).
 2. Kiritiʻia toʻou tāpoki mata. Kiritiʻia toʻou tāpoki mata na muri mai ma te ʻuʻuti mai mei toʻou mata. Tāʻangaʻangaʻia te uaua, me kore ra, tataraʻia. Auraka e ʻāmiri i ā mua i te tāpoki mata, e te matakite auraka e ʻāmiri i toʻou mata, putāngiʻu, me kore ra, vaʻa.
 3. Puʻaʻia, me kore ra tiriaʻia toʻou tāpoki mata.
  • Puʻaʻia te au tāpoki mata na roto i te puʻaʻanga ki roto i te matīni puʻa kakaʻu e kia vera te vai ki te 60 degrees Celsius. Tāmarōʻia te tāpoki mata kia marō meitaki i mua ake ka ʻaʻao ʻakaʻōuʻia ai. Auraka e ʻaʻao i te tāpoki mata māʻūʻū.
  • Tiriaʻia te au tāpoki mata e tai rāi oraʻanga. Tāruʻia ki roto i te mea ʻaʻao tītā e tāpoki tōna, me kore ra, ki roto i tetai putē tāpekaʻia ma te titiri atu. Auraka e ʻaʻao ʻakaʻōu, me kore ra, tīmata i te vairakau i te tāpoki mata e tai rāi oraʻanga.
 4. ʻŌrei ʻakaʻōuʻia toʻou rima. Tāʻangaʻangaʻia te:
  • puʻa e te vai
  • vairakau ʻōrei rima (kia taeria ki te 60% kava).

Last updated: