Pāruru‘anga i to‘ou ‘oire tangata | Protecting your community

ʻĀkara meitaki, kia kite koe i te pāruru iākoe ʻuāʻorāi, e toʻou ʻoire tangata mei te COVID-19