Te manumanu COVID-19 e te au ʻakairo-maki | The COVID-19 virus and symptoms

Eaʻa te COVID-19

E manumanu ʻōu te COVID-19 te ka arapaki atu i toou ate māmā e te ara ʻakaea'anga.

E manganui te au manumanu o te Corona te ka akatupu i te maki mei te flu.

Au ʻakairo-maki o te COVID-19

Tei roto i te au ʻakairo-maki te:

 • e mare ʻōu, me kore ra, e mare te kino ua atu ra
 • e pīva taeria ki te vāito'anga 38°C
 • poupou te ʻakaea
 • karaponga mamae
 • maretiʻa e te upe ta'eta'e 
 • te ngaro i te ʻongiʻanga kakara no tetai tuātau poto. 

Me tuʻia koe i teia au ʻakairo-maki, kare teia i te mea e kua tuʻia koe i te COVID-19. ʻĀiteite ua te au akairo-maki ki te au maki tei mātauʻia, mei te ʻūpē e te flu.

E ʻakairo paʻa te poupou o te aʻkaea no te nīmōnia, e ka anoanoʻia kia rapakau viviki ia.

Me e mare/ʻūpē/ainīnī te mimiti, flu toʻou, me kore ra, e au ʻakairo-maki COVID-19, tāniuniuʻia toʻou taote, me kore ra, tāniuniu atu i te Healthline i runga i te numero 0800 611 116 no tetai aratakiʻanga no runga i te vāitoʻiaʻanga.

Te au ʻakairo-maki kare e kite putuputu ia ana

Ka tuʻia paʻa tetai au tangata i te ʻakairo-maki kare e kite putuputu ia ana mei te: 

 • pīva
 • ʻeke
 • ānini o te katu
 • uaua mamae
 • ʻakakōkō ruaki e te ruaki
 • marikongakore e te riririri.

Kare matou i kite ake i te roaʻanga o te tuātau, e kitenaʻia atu ei te ʻakairo-maki i muri ake i te tuʻiaʻanga tetai tangata. Te karanga nei te vāitoʻanga a te World Health Organization e, mei te 2 ki te 10 ra.

Ka totoʻaʻia te COVID-19 na roto i te au topatapataʻanga

Ka totoʻaʻia te COVID-19 na roto i te au topatapataʻanga mei tetai tangata ki tetai. Ka tuʻia te tangata e te manumanu na roto i te mata, putangiʻu, me kore ra, i te vaʻa.

Me mare, maretiʻa, me kore ra, me tuatua tetai tangata tei tuʻia, ka totoʻa paʻa aia i te au topatapataʻanga tei ki i te manumanu. E mamaʻata roa teia au topatapataʻanga i te noʻo ki roto i te mareva no tetai tuātau roa, no reira ka tō viviki ratou ki runga i te au papa e koropini ra.

Last updated: