E mea pu‘apinga kia tano te au ‘akakitekite‘anga | Getting the right information matters

I tetai taime e ‘akakoro‘ia ana te au mea tei tātā‘ia ei ‘o‘ora‘anga i te au ‘akakitekite‘anga tārevake, me kore ra, ei tāvare i te tangata. Me tātā ‘akapenei‘ia, e karanga‘ia ana i tetai taime e, e nūti pikika‘a, ‘akakitekite‘anga neneva, me kore ra, e tāmanako‘anga kotivaka.

Te tamaki mai nei te ‘akakitekite‘anga tarevake ia tatou i te tuātau e anoano‘ia nei kia ‘anga‘anga kapiti tatou kia mate te manumanu. Ka rauka te ora‘anga mataku, me kore ra, ka pōpōiri te manako, me kore ra, ka tāpū i te tangata i te rave i te mea tano.

Kare e rauka ia tatou i te ārai i te ‘akakitekite‘anga tarevake, māri ra ka rauka ia tatou i te tauturu i tetai ki tetai i te kite i te reira. I te ma‘ata‘anga o te tuātau e:

  • tuku‘ia mai ana e tetai tangata ingoa-kore
  • te karanga nei e, no roto mai tana ‘akakitekite‘anga i te au tipātimani o te kavamani, māri ra kare e ‘akakite mai e no‘ea
  • te karanga nei e, e ‘akakitekite‘anga tei ‘u‘una‘ia mei te tangata, me kore ra, kare te kavamani e inangaro ana kia kite koe.
  • vaitata atu i te au tuātau ravarāi, te karanga nei e, ‘e tua tika’ e te kino atu i te ‘ākakitekite‘anga a te kavamani.

I roto i teia tuātau;

  • matakite i te au ‘akakitekite‘anga ka āru atu koe
  • ‘ākara meitaki i te turanga o te ‘akakitekite‘anga i mua ake ka pāti atu ei ki tetai.

Ka rauka ia koe te ‘akakitekite‘anga irinaki‘ia mei runga i te au kupenga uira a te kavamani, me kore ra, ki runga i te au ‘ātuitui‘anga karere.

Tei konei te tauturu no te kite‘anga i te nūti pikika‘a (external link)