Tāʻangaʻangaʻia te Bluetooth tracing | Turn on Bluetooth tracing

Kua ʻakaʻōuʻia te NZ COVID Tracer app kia ō atu te Bluetooth tracing technology. Na te Bluetooth tracing e ʻakamatakite atu iā koe, me kua piri vaitata ana koe ki tetai, e app tāna, e kua tūʻia e te COVID-19.

Kare te Bluetooth tracing e ʻakakoroʻia ana kia mono i ta tatou au ravenga contact tracing, me kore ra i te NZ COVID Tracer QR codes. Ka anoanoʻia rāi koe i te iʻo i te QR codes ei āruʻanga i te au ngāʻi i aere ana koe. E ravenga tapiriʻia atu ki te pae, te Bluetooth tracing — e tauturu teia i te āru i te aronga tei piri vaitata atu ana tatou.

Ka ʻakapeʻea te tāʻangaʻangaʻanga

Me pata ana koe i te Bluetooth tracing kia ʻangaʻanga, e ʻangaʻanga ana, na roto i te tonoʻanga atu i tetai ID code muna tūkē ua atu. Mei te mea rāi e, te pokara-uira atu ra taʻau terepōni i te au terepōni vaitata kia koe. Ka rekōti te Bluetooth tracing function i te vaitata o taua terepōni e te roaʻanga o te tuātau. Ka anoanoʻia te au terepōni i te pae mai kia pata katoa i ta ratou Bluetooth tracing kia ʻangaʻanga.

Ko te ʻāiteʻanga i reira, me kua tūʻia tetai i te COVID-19, ka rauka ia ratou i te akakite atu, i raro ake i te tāmaruʻanga muna, ki te au IDs tei tono ana ta ratou terepōni i roto i nga ra e 14 i topa. Me kite taʻau terepōni i tetai o teia au IDs, e kua tae te roaʻanga o te tuātau i piri vaitata atu ana koe, no te piriʻanga o te maki, ka tonoʻia atu kia koe tetai ʻakamatakiteʻanga. Na teia ʻakamatakiteʻanga e arataki ia koe no runga i te ʻākonoʻanga ia koe, e toʻou kopu tangata kia pōnuiāʻau.

ʻĀkaraʻia ta matou vitiō Bluetooth tracing i runga i teia kapi no runga i te tāʻangaʻangaʻanga. (external link)

Ka ʻakapeʻea me pata kia ʻangaʻanga

Ka ʻakaʻōu ia ratou ʻuāʻorāi, te maʻataʻanga o te au terepōni i te app. Tei ia koe katoa te iki, me naʻau ʻuāʻorāi e ʻākaʻou i taʻau app i roto i taʻau app store, me kore ra, play store.

Me rauka ia koe te ʻakaʻōuʻanga, ka ui atu taʻau app, me ka inangaro koe i te pata i taʻau Bluetooth tracing kia ʻangaʻanga. Me oti ia koe i te pata i teia kia ʻangaʻanga, ka ʻangaʻanga noātu e kua tāpiriʻia taʻau app.

Kare te Bluetooth tracing e kai i tetai mobile data, e kare e kai i taʻau pātiri, no te mea e tāʻangaʻanga ana aia i te Bluetooth Low Energy.

Kua pāruruʻia toʻou muna

Me pata koe kia ʻangaʻanga te Bluetooth tracing, te pāruru ua ia ra toʻou muna — kare e rauka i te ʻakakite atu i te ngāʻi i aere ana koe, i toʻou ingoa, me kore ra,i tetai ua atu no runga ia koe. Kare katoa te Bluetooth tracing e rekōti i te tangata i piri vaitata ana koe, me kore ra, i te ngāʻi i aere ana koe.

Ko te ʻāiteʻanga i teia, me tae atu te ʻakamatakiteʻanga no te mea kua piri vaitata ana koe ki tetai tangata kua tūʻia e te COVID-19, kare tetai atu, māri ra, ko koe anake tei kite e kua tae atu te ʻakamatakiteʻanga. Ka vai pāruruʻia te au ʻakakitekiteʻanga contact tracing taʻau ka koʻi i runga i te app ki runga i taʻau terepōni, e, tei ia koe te tika me ka tuʻa atu koe.