Te au ngāʻi e ʻākara matatio ia nei | Locations of interest

Me totoʻaʻia te COVID-19 ki roto i te ʻoire, ka tuku te Marae Ora, i te au ngāʻi tei ʻakapāpūʻia, i aere ia ana e te aronga tei tūʻia i te COVID-19, ki runga i ta ratou kupenga uira, e, e karangaʻia ana teia au ngāʻi i reira e, ko te ‘Au ngāʻi e ʻākara matio ia nei’.

E mea puʻapinga kia ʻākara koe, me i aere ana koe ki tetai ngāʻi, e ʻākara matatio ia ana, i te taime e ʻakakiteʻia mai ra. Me i na reira ana koe, kua tātāʻia te ʻakakitekiteʻanga, kite pae i te ngāʻi e ʻākara matatio ia nei, no runga i te mea ka anoanoʻia koe kia rave. Tei runga i te manatā tei tupu ki ko i te au ngāʻi tātakitaʻi, te turanga o taʻau ka anoanoʻia kia rave.

Me kare koe i aere ana ki tetaʻi o teia au ngāʻi, me kore ra, me i aere ana koe ki tetaʻi o teia au ngāʻi, māri ra, kare i te taime i ʻakakiteʻia mai, ʻākara meitaki ia toʻou turanga, ma te aere atu kia vāitoʻia, me e au ʻakairo-maki toʻou.


Te au ngāʻi e ʻākara matatio ia nei (external link)