Āruʻanga tangata | Contact tracing

ʻĀkara meitaki, kia kite koe i te rāvenga āruʻanga i te au ngāʻi tei ʻāʻaereʻia e koe, e te au ngāʻi e ʻākara matatio ia nei